Dự án xây dựng Tiêu chuẩn

Hiển thị 41 - 60 trong số 425

#Tên dự ánKế hoạchBộ ngànhCơ quan biên soạn/Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
 
 
 
 
 
41Công nghệ thông tin – Điện toán đám mâyKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCông nghệ thông tin
42Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCông nghệ thông tin
43Sản xuất thông minhKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 184
44Quản lý chất thảiKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆChất thải rắn
45Hệ thống cấp, thoát nước và hệ thống nước thải phục vụ đô thị thông minhKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCác hoạt động dịch vụ liên quan đến hệ thống cung cấp nước uống, nước thải và nước mưa
46RobotKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 299
47Các sản phẩm điện và điện tử trong sản xuất thông minhKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆThiết bị điện tử dân dụng
48Xác thực nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc rau quảKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆRau quả và sản phẩm rau quả
49Xác thực nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc mật ongKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆĐường, mật ong và sản phẩm tinh bột
50Sản phẩm nông nghiệp hữu cơKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC/F 14
51Thực phẩm HalalKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC/CASCO
52Năng lượng gióKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNăng lượng tái tạo
53Nhiên liệu sinh học dạng rắnKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 238
54Công nghệ nanoKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 229
55Xe điệnKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆPhương tiện giao thông đường bộ
56Công ten nơ vận chuyểnKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 104
57Bao bìKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆBao bì
58Ổ phích cắm dùng trong công nghiệpKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆMáy điện và khí cụ điện
59Sản phẩm khíKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm khí
60Công nghệ khí hóa xử lý chất thải rắnKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆChất thải rắn