Danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật mới được công bố

Danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật mới được công bố

Đăng ngày: 14:10 11-11-2020

Quy chuẩn mới công bố

Thông tư Ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nổ

Thông tư Ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nổ

Đăng ngày: 10:48 04-01-2019

Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom.

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTHXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động đối với thang máy gia đình

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTHXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động đối với thang máy gia đình

Đăng ngày: 16:50 29-10-2018

Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình.

GÓP Ý QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

GÓP Ý QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

Đăng ngày: 10:35 07-04-2018

Vừa qua, tại Khu Thí Nghiệm Biên Hoà – QUATEST 3 đã diễn ra buổi thảo luận đi đến thống nhất cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định theo QCVN 4:2009/

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ

Đăng ngày: 10:36 07-04-2018

Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2017 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)

Phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)

Đăng ngày: 10:36 07-04-2018

Nằm trong khuôn khổ chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của Doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”,