Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất

Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất

Đăng ngày: 11:24 25-08-2023

Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động (lần 2).

Đề xuất sửa đổi QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình

Đề xuất sửa đổi QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình

Đăng ngày: 08:53 23-08-2023

Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về An toàn cháy cho nhà và công trình (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD là hoạt động bắt buộc

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD là hoạt động bắt buộc

Đăng ngày: 10:13 21-08-2023

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng (VLXD) theo QCVN 16:2019/BXD là yêu cầu bắt buộc đối với những sản phẩm, hàng hoá, vật liệu xây dựng sản xuất, nhập khẩu, sử dụng và được kinh doanh ở trên lãnh thổ Việt Nam. Mọi tổ chức, doanh nghiệp, kinh doanh, sản

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn quốc gia về đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn quốc gia về đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Đăng ngày: 15:18 25-07-2023

Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động.

Loạt quy chuẩn mới đối với phương tiện giao thông đường sắt

Loạt quy chuẩn mới đối với phương tiện giao thông đường sắt

Đăng ngày: 15:16 25-07-2023

Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng và ban hành nhiều thông tư, quy chuẩn đối với phương tiện giao thông đường sắt.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Đăng ngày: 10:00 20-07-2023

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Công bố QCKTQG về chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên

Công bố QCKTQG về chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên

Đăng ngày: 09:35 12-06-2023

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên QCVN 23:2023/BKHCN.

Ban hành 03 QCKT quốc gia về linh kiện, thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt

Ban hành 03 QCKT quốc gia về linh kiện, thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt

Đăng ngày: 10:25 15-05-2023

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 04/2023/TT-BGTVT ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về linh kiện, thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt.

Nhiều thắc mắc liên quan đến quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy được giải đáp

Nhiều thắc mắc liên quan đến quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy được giải đáp

Đăng ngày: 09:28 18-04-2023

Mới đây, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) đã giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

Đăng ngày: 09:22 18-04-2023

Bộ TN&MT đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt và hướng dẫn các tỉnh, thành phố lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt.

Nhiều vướng mắc khi áp dụng quy chuẩn phòng cháy chữa cháy mới, đâu là giải pháp?

Nhiều vướng mắc khi áp dụng quy chuẩn phòng cháy chữa cháy mới, đâu là giải pháp?

Đăng ngày: 09:44 14-04-2023

Quy chuẩn 06 (QCVN:06) của Bộ Xây dựng vừa mới ban hành nhưng các cơ quan, doanh nghiệp đã gặp phải không ít vướng mắc cần phải tháo gỡ.

Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp Rađa tìm kiếm và cứu nạn

Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp Rađa tìm kiếm và cứu nạn

Đăng ngày: 15:42 05-04-2023

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm và cứu nạn”.

Ban hành 5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

Ban hành 5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

Đăng ngày: 11:04 21-03-2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.

Hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Đăng ngày: 09:28 17-03-2023

Thời gian qua, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường được giao xây dựng 28 quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia của Việt Nam (QCVN).

Sắp có quy chuẩn về thu gom, xử lý các chất được kiểm soát

Sắp có quy chuẩn về thu gom, xử lý các chất được kiểm soát

Đăng ngày: 10:01 13-03-2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu

Quản lý và xử lý vi phạm đối với vật liệu xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Quản lý và xử lý vi phạm đối với vật liệu xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Đăng ngày: 10:38 07-03-2023

Sở Xây dựng TP.HCM thông báo sẽ tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng (VLXD) thông qua quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD hiện hành trên địa bàn TP.

Tiêu chuẩn ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp

Tiêu chuẩn ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp

Đăng ngày: 10:14 17-01-2023

Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ NN&PTNT vừa ban hành Tiêu chuẩn về khảo nghiệm trên đồng ruộng thuốc bảo vệ thực vật phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên bờ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên bờ

Đăng ngày: 10:13 17-01-2023

Bộ Công Thương vừa có Thông tư 40/2022-TT- BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên bờ.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

Đăng ngày: 15:34 12-01-2023

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học".

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng

Đăng ngày: 15:25 12-01-2023

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng (QCVN 01-195:2022/BNNPTNT).