Áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật về chia sẻ dữ liệu

Áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật về chia sẻ dữ liệu

Đăng ngày: 10:29 28-05-2024

Bộ TT&TT đã ban hành Công văn số 1016/BTTTT-CĐSQG về việc hướng dẫn xây dựng, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu.

8 quy chuẩn về môi trường dự kiến sẽ ban hành từ năm 2024

8 quy chuẩn về môi trường dự kiến sẽ ban hành từ năm 2024

Đăng ngày: 15:55 13-05-2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến ban hành các quy chuẩn quốc gia về môi trường giai đoạn từ 2024-2026 theo Nghị quyết 109/2023/QH15.

Ban hành hơn 1.400 tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành nông nghiệp

Ban hành hơn 1.400 tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành nông nghiệp

Đăng ngày: 11:03 06-05-2024

Thời gian qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã xây dựng và ban hành, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành 1358 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và 107 Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia (QCVN).

Bộ Công an dự thảo quy định về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Bộ Công an dự thảo quy định về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Đăng ngày: 11:06 04-05-2024

Mới đây, dự thảo Thông tư quy định kiểm tra nhà nước và đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an đang được lấy ý kiến đóng góp.

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia Hệ thống báo cháy trong nhà

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia Hệ thống báo cháy trong nhà

Đăng ngày: 14:58 25-04-2024

Bộ Công an đang dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống báo cháy – Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị bể bơi

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị bể bơi

Đăng ngày: 09:22 22-04-2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị bể bơi.

Chính thức ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường cao tốc

Chính thức ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường cao tốc

Đăng ngày: 09:35 05-04-2024

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 06/2024 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường cao tốc. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10.

Chuẩn bị ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị thể dục dụng cụ

Chuẩn bị ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị thể dục dụng cụ

Đăng ngày: 12:03 27-12-2023

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xin ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị thể dục dụng cụ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động.

QCVN về an toàn đối với cáp điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

QCVN về an toàn đối với cáp điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Đăng ngày: 12:01 27-12-2023

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Thông tư số 35/2023/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với cáp điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

Tiêu chuẩn mới giúp phân loại phụ tùng ô tô

Tiêu chuẩn mới giúp phân loại phụ tùng ô tô

Đăng ngày: 13:53 19-12-2023

Ủy ban Tiêu chuẩn quốc tế ASTM mới đây đã công bố một tiêu chuẩn mới dành riêng cho các loại phụ tùng ô tô nhằm phân loại các bộ phận này theo mức chuẩn nhất định.

Bộ Xây dựng chỉ ra 5 vướng mắc nổi bật liên quan đến QCVN 06:2022/BXD

Bộ Xây dựng chỉ ra 5 vướng mắc nổi bật liên quan đến QCVN 06:2022/BXD

Đăng ngày: 13:49 19-12-2023

Trước những vướng mắc khi áp dụng QCVN 06:2022/BXD trong thực tiễn, Bộ Xây dựng đã nhanh chóng tiến hành khảo sát; trao đổi với các địa phương, doanh nghiệp và tổng hợp 5 nhóm vướng mắc nổi bật.

SẼ CÓ QUY CHUẨN VỀ CÔNG TRÌNH, THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CHỖ

SẼ CÓ QUY CHUẨN VỀ CÔNG TRÌNH, THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CHỖ

Đăng ngày: 10:38 02-11-2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự kiến trong năm 2024 sẽ ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ.

SẮP BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BẾN XE HÀNG

SẮP BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BẾN XE HÀNG

Đăng ngày: 10:25 21-10-2023

Bộ GTVT đang lấy ý kiến góp ý Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng.

Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất

Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất

Đăng ngày: 11:24 25-08-2023

Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động (lần 2).

Đề xuất sửa đổi QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình

Đề xuất sửa đổi QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình

Đăng ngày: 08:53 23-08-2023

Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về An toàn cháy cho nhà và công trình (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD là hoạt động bắt buộc

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD là hoạt động bắt buộc

Đăng ngày: 10:13 21-08-2023

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng (VLXD) theo QCVN 16:2019/BXD là yêu cầu bắt buộc đối với những sản phẩm, hàng hoá, vật liệu xây dựng sản xuất, nhập khẩu, sử dụng và được kinh doanh ở trên lãnh thổ Việt Nam. Mọi tổ chức, doanh nghiệp, kinh doanh, sản

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn quốc gia về đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn quốc gia về đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Đăng ngày: 15:18 25-07-2023

Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động.

Loạt quy chuẩn mới đối với phương tiện giao thông đường sắt

Loạt quy chuẩn mới đối với phương tiện giao thông đường sắt

Đăng ngày: 15:16 25-07-2023

Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng và ban hành nhiều thông tư, quy chuẩn đối với phương tiện giao thông đường sắt.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Đăng ngày: 10:00 20-07-2023

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

FB Chat.txt