TCVN/TC 122 - Bao bì

Số hiệu
TCVN/TC 122
Tên Ban kỹ thuật
Bao bì
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 122 - Packaging

Phạm vi
Bao bì
Liên hệ

Nguyễn Thị Thu Thủy, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  thuytcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Bùi Chương (Trưởng ban)
 • Nguyễn Thị Thu Thủy (Thư ký)
 • Phạm Thúy Hằng
 • Dương Tuấn Hưng
 • Nguyễn Huy Tùng
 • Lương Thị Hồng
 • Vũ Ngọc Bảo
 • Trần Mạnh Hà
 • Phạm Ngọc Phụng
 • Phạm Thế Trinh
 • Hoàng Mạnh Vinh
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Bao bì - Bao bì và đơn vị tải trọng vận chuyển đã hoàn tất - Thử áp suất thấp
 • Bao bì - Bao bì và đơn vị tải trọng vận chuyển đã hoàn tất - Thử phun nước
 • Bao bì - Bao bì và đơn vị tải trọng vận chuyển đã hoàn tất - Phép thử xếp chồng sử dụng tải trọng tĩnh
 • Bao bì - Bao bì và đơn vị tải trọng vận chuyển đã hoàn tất - Phép thử va đập theo chiều ngang
 • Bao bì - Bao bì và đơn vị tải trọng vận chuyển đã hoàn tất - Điều kiện thử
 • Bao bì - Bao bì và đơn vị tải trọng vận chuyển đã hoàn tất -Thử rung ở tần số thấp không đổi.
 • Chuỗi cung cấp ứng dụng công nghệ RFID – Thùng chứa hàng hóa
 • Chuỗi cung cấp ứng dụng công nghệ RFID – Đơn nguyên vận chuyển có thể hoàn lại (RTIs) và các đơn nguyên bao bì có thể hoàn lại (RPIs)
 • Áp dụng chuỗi cung cấp ứng dụng công nghệ RFID – Đơn vị vận chuyển
 • Áp dụng chuỗi cung cấp ứng dụng công nghệ RFID – Bao bì sản phẩm
 • Áp dụng chuỗi cung cấp ứng dụng công nghệ RFID – Gắn mã sản phẩm
 • Kiện hàng vận chuyển đã điền đầy, hoàn tất – Thử nghiệm các tác động xuất hiện trong quá trình phân phối kiện hàng – Thông tin ghi lại