TCVN/TC/E 3 - Thiết bị điện tử dân dụng

Số hiệu
TCVN/TC/E 3
Tên Ban kỹ thuật
Thiết bị điện tử dân dụng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

IEC - IEC

Phạm vi
Xây dựng các TCVN liên quan đến thiết bị điện tử dân dụng
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Khắc Điềm (Trưởng ban)
 • Nguyễn Văn Thuyết (Thư ký)
 • Nguyễn Quang Ngọc
 • Lê Công Doanh
 • Nguyễn Mạnh Hải
 • Phan Thị Trác Vân
 • Nguyễn Đình Lương
 • Đặng Thanh Tùng
 • Chu Văn Công
 • Nguyễn Anh Sơn
 • Vũ Hồng Sơn
 • Nguyễn Thế Truyện
 • Nguyễn Văn Tuấn
 • Đỗ Thị Thúy Hương
 • Lê Hữu Thắng
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 31: Khả năng cháy của linh kiện trong vỏ bọc nhựa (từ bên trong)
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 33: Khả năng chịu ẩm tăng tốc – Chưng áp không chịu ảnh hưởng
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 36: Gia tốc, trạng thái ổn định
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 37: Phương pháp thử nghiệm thả rơi tấm mạch nằm ngang bằng cách sử dụng gia tốc kế
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 29: Thử nghiệm ngắn mạch
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 28: Thử nghiệm độ nhạy với phóng tĩnh điện (ESD) – Mô hình thiết bị nạp điện (CDM) - mức linh kiện)
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 25: Chu kỳ nhiệt độ
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 24: Khả năng chịu ẩm tăng tốc – Thử nghiệm HAST không chịu ảnh hưởng
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 20: Khả năng chịu đựng của SMD bọc nhựa đối với các hiệu ứng kết hợp ẩm và nhiệt hàn
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 5: Thử nghiệm tuổi thọ thiên áp độ ẩm của nhiệt độ trạng thái ổn định
 • Thông tin hướng dẫn về việc áp dụng các tụ điện, điện trở, cuộn cảm và các bộ lọc hoàn chỉnh để triệt các nhiễu điện từ Guidance information on the application of capacitors, resistors, inductors and complete filter units for electromagnetic interference suppression
 • Dãy số ưu tiên đối với điện trở và tụ điện Preferred number series for resistors and capacitors
 • Phương pháp đo độ không tuyến tính của điện trở Method of mearurement of non–linearity on resistors
 • Hệ thống mã dùng cho điện trở và tụ điện Marking codes for resistors and capacitors
 • Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 19: Độ bền cắt của khuôn
 • Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 23: Tuổi thọ làm việc ở nhiệt độ cao
 • Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 26: Thử nghiệm độ nhạy với phóng tĩnh điện (ESD) – Mô hình cơ thể người (HBM))
 • Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí – Phần 35: Thử nghiệm soi âm cho linh kiện điện tử bao kín bằng nhựa
 • Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 38: Phương pháp kiểm tra lỗi mềm cho các linh kiện bán dẫn có bộ nhớ
 • Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 39: Đo độ khuếch tán ẩm và nước hòa tan trong các vật liệu hữu cơ sử dụng cho linh kiện bán dẫn
 • Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ học và khí hậu – Phần 43: Hướng dẫn về kế hoạch chất lượng độ tin cậy IC
 • Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 44: Phương pháp thử nghiệm ảnh hưởng tác động duy nhất của chùm tia chiếu xạ neutron cho các linh kiện bán dẫn
 • Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 1: Quy định kỹ thuật chung
 • Tụ điện không đổi để sử dụng trong các thiết bị điện tử – Phần 9: Quy định kỹ thuật từng phần: Tụ điện không đổi bằng điện môi gốm, Cấp 2
 • Tụ điện không đổi để sử dụng trong các thiết bị điện tử – Phần 11: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện không đổi dòng điện một chiều lá kim loại mỏng điện môi màng mỏng polyethylene-terephalate
 • Tụ điện không đổi để sử dụng trong các thiết bị điện tử – Phần 13: Quy định kỹ thuật từng phần: Tụ điện không đổi dòng điện một chiều lá kim loại mỏng điện môi màng mỏng polypropylene
 • Tụ điện cố định để sử dụng trong thiết bị điện tử – Phần 14: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện cố định cho việc ngăn chặn nhiễu điện từ và kết nối với nguồn cung cấp
 • Tụ điện cố định sử dụng trong thiết bị điện tử – Phần 15: Quy định kỹ thuật từng phần: Các tụ điện tantali tụ cố định với chất điện phân không rắn hoặc rắn
 • Tụ điện cố định để sử dụng trong thiết bị điện tử – Phần 18: Quy định kỹ thuật từng phần – Các tụ nhôm gắn cố định bằng nhôm điện phân với chất rắn (MnO2) và chất rắn không rắn
 • Tụ điện cố định để sử dụng trong các thiết bị điện tử – Phần 19: Quy định kỹ thuật từng phần: Tụ điện cố định dòng điện một chiều điện môi màng kim loại terephthalate
 • Chiết áp dùng trong thiết bị điện tử – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật chung
 • Linh kiện điện tử – Bảo quản lâu dài các linh kiện điện tử bán dẫn - Phần 1: Yêu cầu chung
 • Chiết áp dùng trong thiết bị điện tử – Phần 2: Quy định kỹ thuật từng phần – Chiết áp tác động bằng vít dẫn và đặt trước kiểu quay
 • Chiết áp dùng trong thiết bị điện tử – Phần 5: Quy định kỹ thuật từng phần – Chiết áp kiểu quấn dây và không quấn dây công suất thấp kiểu xoay một vòng
 • Điện trở không đổi sử dụng trong thiết bị điện tử – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật chung
 • Chiết áp dùng trong thiết bị điện tử – Phần 6: Quy định kỹ thuật từng phần – Chiết áp lắp đặt bề mặt đặt trước