Gói thành viên sử dụng tiêu chuẩn

Đăng ngày: 13:02 11-04-2021

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam là Tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học; đào tạo bồi dưỡng cán bộ; thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn; quy chuẩn kỹ thuật; giải thưởng chất lượng quốc gia; công tác in, xuất bản và phát hành Tiêu chuẩn Quốc gia nhằm phục vụ quản lý nhà nước, hội nhập kinh tế thế giới, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, của nền công nghiệp, người tiêu dùng và toàn bộ xã hội.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam là đơn vị giữ bản quyền xuất bản tiêu chuẩn quốc gia; Đầu mối quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN); thực hiện việc tiếp nhận đăng ký và xuất bản danh mục quy chuẩn kỹ thuật; xuất bản tiêu chuẩn quốc gia, danh mục tiêu chuẩn quốc gia. Quản lý và lưu giữ hồ sơ tiêu chuẩn quốc gia và hồ sơ liên quan.

Được sự ủy quyền của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Phòng Thông tin và Phát hành Tiêu chuẩn trân trọng giới thiệu Dịch vụ thành viên sử dụng tiêu chuẩn. Dịch vụ này nhằm cung cấp đến cho khách hàng:

Gói dịch vụ

Chi tiết gói dịch vụ về TCVN:

   1. Gói 50 tiêu chuẩn:         200.000 đồng/1 năm.
   2. Gói 200 tiêu chuẩn:       700.000 đồng/1 năm.
   3. Gói linh hoạt (khách hàng có thể yêu cầu  số lượng TCVN cần tham khảo).
   4. Gói xem đầy đủ toàn bộ TCVN theo lĩnh vực chuyên ngành (có Danh mục các lĩnh vực chuyên ngành).
   5. Gói xem đầy đủ toàn bộ TCVN: 10.000.000 đồng (không bao gồm các triết khấu khác).

Gói 50 tiêu chuẩn TCVN

Gói 200 tiêu chuẩn TCVN 

Gói linh hoạt TCVN

Gói xem đầy đủ TCVN theo chuyên ngành

- Được phép xem nội dung của 50 tiêu chuẩn bất kỳ.

- Được phép xem nội dung của 200 tiêu chuẩn bất kỳ.

- Được phép xem nội dung các tiêu chuẩn (số lượng, lĩnh vực..) mà khách hàng yêu cầu.

Được phép xem nội dung các tiêu chuẩn theo lĩnh vực mà khách hàng lựa chọn.

- Được giảm 5% phí thành viên trong năm đầu sử dụng.

- Được giảm 10% phí thành viên trong năm đầu sử dụng.

- Được giảm 10% phí thành viên trong năm đầu sử dụng.

- Được giảm 15% phí thành viên trong năm đầu sử dụng.

- Được giảm 10% phí thành viên trong năm sử dụng tiếp theo.

- Được giảm 15% phí thành viên trong năm sử dụng tiếp theo.

- Được giảm 15% phí thành viên trong năm sử dụng tiếp theo.

- Được giảm 20% phí thành viên trong năm sử dụng tiếp theo.

 

- Được giảm 5% khi mua bản giấy TCVN

- Được giảm 5% khi mua bản giấy TCVN

- Được giảm 5% khi mua bản giấy TCVN.

Lưu ý:

 • Khách hàng được cung cấp tài khoản truy cập trực tuyến trên website của
  Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.
 • Có danh sách file điện tử TCVN hiện có.
 • Khách hàng được cung cấp bộ tài liệu hướng dẫn:
 • Địa chỉ tra cứu: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn
 • Các triết khấu, giảm giá được giảm trực tiếp trên hóa đơn.
 • Không phát sinh thuế giá trị gia tăng (VAT).
 • 01 tài khoản cho phép 01 người truy cập tại một thời điểm.
 • Đối với cơ quan, doanh nghiệp có thể sử dụng 1 tài khoản cho nhiều người với các mức giá ưu đãi.
 • Khách hàng có thể tham gia với tư cách là đại lý để được hưởng triết khấu.
 • Thực hiện theo đúng quy chế thành viên tham gia gói thành viên sử dụng tiêu chuẩn quốc gia.
 • Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập vào địa chỉ : https://tieuchuan.vsqi.gov.vn

Quyền lợi  của khách hàng

1. Khách hàng được cập nhật các TCVN công bố mới nhất.

2. Khách hàng được tra cứu:

- Tra cứu TCVN: Số hiệu TCVN, tên TCVN, tiêu chuẩn tương đương, tiêu chuẩn thay thế-hủy bỏ, phạm vi áp dung tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn viện dẫn, cơ quan biên soạn, quyết định công bố, tình trạng…

- Tra cứu tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài: Số hiệu tiêu chuẩn, tên tiêu chuẩn, chỉ số phân loại, năm ban hành, ban Kỹ thuật, tình trạng…

- Tra cứu QCVN: Số hiệu QCVN, Tên QCVN, lĩnh vực chuyên ngành, cơ quan ban hành, QCVN hủy bỏ-thay thế, đối tượng áp dụng...

3. Khách hàng được giảm giá khi mua tiêu chuẩn bản cứng (bản giấy).

4. Khách hàng được thông báo các khóa tập huấn, hội nghị, hội thảo, đào tạo nghiệp vụ về công tác tiêu chuẩn hóa.

5. Khách hàng được tham gia xây dựng TCVN với tư cách là thành viên Ban kỹ thuật hoặc tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo  tiêu chuẩn.

6.  Khách hàng được hỗ trợ 10% khi đăng ký các dịch vụ:

+ Chứng nhận sản phẩm phù hợp với TCVN, QCVN;

+ Tư vấn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý;

+ Công bố tiêu chuẩn áp dụng;

7. Khách hàng được hỗ trợ miễn phí:

+ Tìm, tra cứu tiêu chuẩn.

+ Tư vấn về công bố áp dụng tiêu chuẩn ; chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn…

 Nghĩa vụ của khách hàng:

1. Được xem toàn bộ nội dung TCVN, không tải file, không in ấn;

2. TCVN có bản quyền nên không được chuyển tài khoản cho bên thứ 3 sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào. 01 tài khoản cho phép 01 người truy cập tại một thời điểm.

3. Tuân thủ luật bản quyền xuất bản với các TCVN mà  Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đang nắm giữ.

4.  Đăng ký vào mẫu Đơn đăng ký thành viên và chịu trách nhiệm về thông tin khách hàng trong Đơn đăng ký.

5.  Nộp phí tham gia thành viên theo các gói dịch vụ theo đúng thời gian yêu cầu. Nếu quá hạn 30 ngày sẽ bị dừng truy cập và hủy bỏ tư cách thành viên.

6. Bảo mật thông tin về tài khoản của mình.

7.  Thực hiện các nghĩa vụ khác theo đúng qui định của pháp luật.

Thông tin chuyển khoản: 

 • Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
 • Số tài khoản: 111000002900         Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long

                Nội dung chuyển khoản:   Tên công ty/cá nhân - Mua gói dịch vụ (ghi tên gói dịch vụ)

 

Tải đơn đăng ký

Tiêu chuẩn được sử dụng Số thành viên

Gói 50 tiêu chuẩn

200.000đ/12 tháng

Đăng ký ngay
50 1

Chi tiết gói dịch vụ

- Được phép xem nội dung của 50 tiêu chuẩn bất kỳ.

- Được giảm 5% phí thành viên trong năm đầu sử dụng.

- Được giảm 10% phí thành viên trong năm sử dụng tiếp theo.


1. Khách hàng được cung cấp tài khoản truy cập trực tuyến trên website của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng. Khách hàng có thể tra cứu tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài (số hiệu, tên, tiêu chuẩn tương đương, phạm vi áp dụng, tình trạng…). Chi tiết gói dịch vụ về TCVN:

Lưu ý:

 • Địa chỉ tra cứu: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn
 • Được xem toàn bộ nội dung TCVN, không tải file, không in ấn:
 • 1 tài khoản cho phép 01 người truy cập tại một thời điểm, người tiếp theo sẽ tính thêm 0,3 lần.

2. Khách hàng được cập nhật thông tin về các tiêu chuẩn soát xét, hủy bỏ, thay thế.

3.  Khách hàng được giảm giá khi mua tiêu chuẩn bản cứng (bản giấy).

4.  Khách hàng được thông báo các khóa tập huấn, hội nghị, hội thảo, đào tạo nghiệp vụ về công tác tiêu chuẩn hóa.

5. Khách hàng được tham gia xây dựng TCVN với tư cách là thành viên Ban kỹ thuật hoặc tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo  tiêu chuẩn.

6.  Khách hàng được hỗ trợ 10 % khi đăng ký các dịch vụ:

+ Chứng nhận sản phẩm phù hợp với TCVN, QCVN;

+ Tư vấn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý;

+ Công bố tiêu chuẩn áp dụng;

Gói 200 tiêu chuẩn

700.000đ/12 tháng

Đăng ký ngay
200 1

Chi tiết gói dịch vụ

Gói xem đầy đủ

10.000.000đ/12 tháng

Đăng ký ngay
18.000 1

Chi tiết gói dịch vụ

FB Chat.txt