Cổng thông tin dữ liệu tiêu chuẩn quốc gia

Tin mới
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2023
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2023

16:27 25-09-2023

Tiêu chuẩn phục vụ các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

10:26 23-04-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp miễn phí các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) liên quan đến việc phòng chống COVID-19. Nhằm giúp các doanh nghiệp kịp thời tiếp nhận được với các tiêu chuẩn mới nhất trong lĩnh vực trên.

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 9.2023
DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 9.2023

09:58 18-09-2023

Danh mục tiêu chuẩn mới tháng 9.2023

Quy chuẩn về cửa thoát hiểm trong phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình
Quy chuẩn về cửa thoát hiểm trong phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình

10:57 20-09-2023

Tại các tòa nhà cần thiết kế lối thoát cho các trường hợp có cháy nôt trong tòa nhà. Trong đó, cửa thoát hiểm cần được thiết kế theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2021/BXD.

Danh mục TCVN, QCVN dự kiến xây dựng năm 2024
Danh mục TCVN, QCVN dự kiến xây dựng năm 2024

14:24 19-09-2023

Danh mục TCVN, QCVN dự kiến xây dựng năm 2024

Phát triển hoạt động tiêu chuẩn hóa toàn diện, đồng bộ ở tất cả các ngành, lĩnh vực
Phát triển hoạt động tiêu chuẩn hóa toàn diện, đồng bộ ở tất cả các ngành, lĩnh vực

10:19 18-09-2023

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày càng thể hiện vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam