Cổng thông tin dữ liệu tiêu chuẩn quốc gia

Tin mới
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

10:26 23-04-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp miễn phí các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) liên quan đến việc phòng chống COVID-19. Nhằm giúp các doanh nghiệp kịp thời tiếp nhận được với các tiêu chuẩn mới nhất trong lĩnh vực trên.

Dự thảo Danh mục hàng hóa nguy hiểm loại 5 và loại 8
Dự thảo Danh mục hàng hóa nguy hiểm loại 5 và loại 8

09:03 06-12-2021

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam được giao nhiệm vụ rà soát và đề xuất Danh mục hàng hoá nguy hiểm loại 5 và loại 8 cần phải bao gói và áp tải khi vận chuyển.

Vấn đề tiêu chuẩn hóa đối với dừa và sản phẩm dừa
Vấn đề tiêu chuẩn hóa đối với dừa và sản phẩm dừa

10:41 18-11-2021

Cây dừa (tên khoa học Cocos nucifera L.) là cây công nghiệp lâu năm, có chu kỳ khai thác kinh tế kéo dài từ 50 năm đến 60 năm.

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN)  tháng 11 năm 2021
Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 11 năm 2021

10:32 18-11-2021

Tiêu chuẩn tháng 11 năm 2021

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế tháng 11 năm 2021
Danh mục tiêu chuẩn quốc tế tháng 11 năm 2021

10:28 18-11-2021

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế tháng 11 năm 2021

Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn
Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn

15:32 04-11-2021

Ngày 21/10/2021, Bộ Xây dựng, Ban Chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 9/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.