Cổng thông tin dữ liệu tiêu chuẩn quốc gia

Tin mới
DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 5.2024
DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 5.2024

15:28 04-06-2024

Danh mục tiêu chuẩn tháng 5.2024

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

10:26 23-04-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp miễn phí các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) liên quan đến việc phòng chống COVID-19. Nhằm giúp các doanh nghiệp kịp thời tiếp nhận được với các tiêu chuẩn mới nhất trong lĩnh vực trên.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14060 - công cụ giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu
Bộ tiêu chuẩn ISO 14060 - công cụ giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu

10:52 10-07-2024

Sử dụng bộ tiêu chuẩn ISO 14060 tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng, thực hiện các chiến lược và kế hoạch quản lý khí nhà kính; phát triển và thực hiện các hành động nhằm giảm thiểu hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính…

Xác định hiệu suất năng lượng của cây nước nóng lạnh theo TCVN 13973:2024
Xác định hiệu suất năng lượng của cây nước nóng lạnh theo TCVN 13973:2024

10:45 10-07-2024

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13973:2024 được ban hành nhằm hướng dẫn phương pháp xác định hiệu suất năng lượng của cây nước nóng lạnh hoạt động bằng nguồn điện lưới, dùng trong gia đình và các mục đích tương tự.

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của  06 tháng năm 2024
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của 06 tháng năm 2024

09:47 10-07-2024

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của 06 tháng năm 2024

Yêu cầu an toàn giàn giáo xây dựng theo TCVN 13662:2023
Yêu cầu an toàn giàn giáo xây dựng theo TCVN 13662:2023

10:50 04-07-2024

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13662:2023 được ban hành nhằm hướng dẫn các yêu cầu về an toàn khi lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng, tháo dỡ giàn giáo xây dựng trong sửa chữa, phá dỡ, xây mới, hoàn thiện nhà và các kết cấu công trình xây dựng.