Cổng thông tin dữ liệu tiêu chuẩn quốc gia

Tin mới
DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 4.2024
DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 4.2024

11:08 26-04-2024

Danh mục tiêu chuẩn tháng 4.2024

Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

10:37 28-05-2024

Ngày 22/5/2024, thực hiện ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã diễn ra buổi họp với các bộ ngành, hiệp hội doanh nghiệp về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn

Áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật về chia sẻ dữ liệu
Áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật về chia sẻ dữ liệu

10:29 28-05-2024

Bộ TT&TT đã ban hành Công văn số 1016/BTTTT-CĐSQG về việc hướng dẫn xây dựng, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Phát triển tiêu chuẩn ASTM mới về giá đỡ xe đạp trẻ em
Phát triển tiêu chuẩn ASTM mới về giá đỡ xe đạp trẻ em

09:50 20-05-2024

Tiêu chuẩn mới cung cấp các thông số kỹ thuật rõ ràng cho giá đỡ xe đạp trẻ em gắn phía trước, nằm giữa người lái và tay lái của xe đạp.

Tiêu chuẩn cùng doanh nghiệp
Tiêu chuẩn cùng doanh nghiệp 'vượt rào' kỹ thuật thương mại

09:20 20-05-2024

Với việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia hài hòa tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tránh và vượt qua các hàng rào kỹ thuật trong thương mại một cách bài bản và thúc đẩy xuất khẩu bền vững, tạo cơ hội cho việc hợp tác, ..

Lần đầu tiên có tiêu chuẩn mực in bao bì thực phẩm
Lần đầu tiên có tiêu chuẩn mực in bao bì thực phẩm

10:22 15-05-2024

Đại diện doanh nghiệp bao bì cho rằng để có cạnh tranh công bằng và vì lợi ích của người tiêu dùng, cần có cơ chế kiểm soát việc thực hiện tiêu chuẩn quốc gia về mực in bao bì thực phẩm.

FB Chat.txt