Cổng thông tin dữ liệu tiêu chuẩn quốc gia

Tin mới
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

10:26 23-04-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp miễn phí các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) liên quan đến việc phòng chống COVID-19. Nhằm giúp các doanh nghiệp kịp thời tiếp nhận được với các tiêu chuẩn mới nhất trong lĩnh vực trên.

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 11.2022
TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 11.2022

15:26 22-11-2022

Tiêu chuẩn công bố tháng 11.2022

Cần sớm có tiêu chuẩn cho camera tại Việt Nam
Cần sớm có tiêu chuẩn cho camera tại Việt Nam

14:30 06-12-2022

Cần có tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng, độ an toàn của các sản phẩm camera được sản xuất, lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Tiếp tục xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc
Tiếp tục xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc

09:54 05-12-2022

Tiếp tục xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc, xây dựng các tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc, hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa...

Tiêu chuẩn về công nghệ thông tin bảo vệ không gian mạng trong doanh nghiệp
Tiêu chuẩn về công nghệ thông tin bảo vệ không gian mạng trong doanh nghiệp

09:28 02-12-2022

Trong thời đại kỹ thuật số, những thông tin sai lệch và tin tức giả mạo là thách thức lớn đặt ra cho công nghệ. Rất ít người nhận ra tầm quan trọng của an ninh mạng và mối đe dọa mà các cuộc tấn công mạng gây ra cho máy tính, ....

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN PHÂN LÂN NUNG CHẢY - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN PHÂN LÂN NUNG CHẢY - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

10:40 01-12-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022-2023, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 134 Phân bón được giao nhiệm vụ xây dựng soát xét 01 TCVN về Phân lân nung chảy – Quy định kỹ thuật