Cổng thông tin dữ liệu tiêu chuẩn quốc gia

Tin mới
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

10:26 23-04-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp miễn phí các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) liên quan đến việc phòng chống COVID-19. Nhằm giúp các doanh nghiệp kịp thời tiếp nhận được với các tiêu chuẩn mới nhất trong lĩnh vực trên.

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 12.2022
TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 12.2022

14:22 15-12-2022

Tiêu chuẩn công bố tháng 12.2022

Tiêu chuẩn ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp
Tiêu chuẩn ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp

10:14 17-01-2023

Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ NN&PTNT vừa ban hành Tiêu chuẩn về khảo nghiệm trên đồng ruộng thuốc bảo vệ thực vật phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên bờ
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên bờ

10:13 17-01-2023

Bộ Công Thương vừa có Thông tư 40/2022-TT- BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên bờ.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

15:34 12-01-2023

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học".

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng

15:25 12-01-2023

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng (QCVN 01-195:2022/BNNPTNT).