Cổng thông tin dữ liệu tiêu chuẩn quốc gia

Tin mới
DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 1.2024
DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 1.2024

10:55 06-02-2024

Danh mục tiêu chuẩn mới tháng 1.2024

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

10:26 23-04-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp miễn phí các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) liên quan đến việc phòng chống COVID-19. Nhằm giúp các doanh nghiệp kịp thời tiếp nhận được với các tiêu chuẩn mới nhất trong lĩnh vực trên.

BÊ TÔNG NHỰA CHẶT SỬ DỤNG NHỰA ĐƯỜNG THÔNG THƯỜNG THEO TCVN 13567-1: 2022 (PHẦN 1)
BÊ TÔNG NHỰA CHẶT SỬ DỤNG NHỰA ĐƯỜNG THÔNG THƯỜNG THEO TCVN 13567-1: 2022 (PHẦN 1)

15:36 23-02-2024

Việc ban hành TCVN 13567-1: 2022, phần 1 về Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường được kỳ vọng giúp kiểm soát hàm lượng vật liệu như nhựa, cát, phụ gia...để đảm bảo chất lượng bền lâu.

ĐỀ XUẤT BAN HÀNH LỘ TRÌNH VÀ TIÊU CHUẨN EURO4 CHO XE MÁY VÀO NĂM 2024 ĐỂ GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
ĐỀ XUẤT BAN HÀNH LỘ TRÌNH VÀ TIÊU CHUẨN EURO4 CHO XE MÁY VÀO NĂM 2024 ĐỂ GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

13:52 23-01-2024

Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa đề xuất cần ban hành lộ trình và tiêu chuẩn EURO4 vào năm 2024 để sớm áp dụng nhằm đóng góp vào mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường từ phương tiện xe máy.

THIẾT KẾ, XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI NGUY HẠI THEO TCVN 13439:2022
THIẾT KẾ, XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI NGUY HẠI THEO TCVN 13439:2022

16:51 19-01-2024

Để giảm thiểu phát sinh chất thải nguy hại, hiện nay Việt Nam đã có Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13439:2022 về bãi chôn lấp chất thải nguy hại.

TÍCH CỰC TRIỂN KHAI, TỪNG BƯỚC ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TÍCH CỰC TRIỂN KHAI, TỪNG BƯỚC ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

16:43 19-01-2024

Ngày 19/01, Khối cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.