Cổng thông tin dữ liệu tiêu chuẩn quốc gia

Tin mới
DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 5.2024
DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 5.2024

15:28 04-06-2024

Danh mục tiêu chuẩn tháng 5.2024

Thúc đẩy nhanh tiêu chuẩn điện, điện tử góp phần phát triển kinh tế - xã hội
Thúc đẩy nhanh tiêu chuẩn điện, điện tử góp phần phát triển kinh tế - xã hội

11:20 14-06-2024

Việt Nam đã trở nên mạnh mẽ trong lĩnh vực điện tử quốc tế, phát triển các công nghệ, dịch vụ môi trường, năng lượng tái tạo,... Hiện nay, Việt Nam tham gia nhiều hơn vào hoạt động tiêu chuẩn quốc tế, với mong muốn trở thành quốc gia hàng đầu có thể tác đ

TCVN 13993:2024 hướng dẫn thu thập thông tin truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng chè
TCVN 13993:2024 hướng dẫn thu thập thông tin truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng chè

11:05 14-06-2024

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13993:2024 được ban hành nhằm hướng dẫn thu thập thông tin đối với chuỗi cung ứng chè nhằm phục vụ các yêu cầu truy xuất nguồn gốc tại các công đoạn sản xuất, chế biến, lưu thông chè.

QCVN 26:2024/BGTVT góp phần ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển
QCVN 26:2024/BGTVT góp phần ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển

09:53 12-06-2024

Bộ Giao thông Vận tải ban hành đã QCVN 26:2024/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu, bổ sung nhiều điểm mới đáng chú ý nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường biển.

Lấy ý kiến dự thảo tiêu chuẩn thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình
Lấy ý kiến dự thảo tiêu chuẩn thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình

09:43 12-06-2024

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Tiêu chuẩn Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình – Phần 1: Các yêu cầu chung.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN Yêu cầu đối với trại nuôi lợi tập trung sử dụng nhà có nhiều tầng
Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN Yêu cầu đối với trại nuôi lợi tập trung sử dụng nhà có nhiều tầng

15:43 06-06-2024

Triển khai kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2023-2024, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 đã biên soạn dự thảo TCVN về yêu cầu đối với trại nuôi lợn tập trung sử dụng nhà có nhiều tầng.