Cổng thông tin dữ liệu tiêu chuẩn quốc gia

Tin mới
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

10:26 23-04-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp miễn phí các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) liên quan đến việc phòng chống COVID-19. Nhằm giúp các doanh nghiệp kịp thời tiếp nhận được với các tiêu chuẩn mới nhất trong lĩnh vực trên.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

16:46 20-05-2022

Nhằm triển khai Nghị định 42/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa,

Hội thảo đào tạo, tập huấn triển khai, áp dụng và quản lý hoạt động truy xuất nguồn gốc
Hội thảo đào tạo, tập huấn triển khai, áp dụng và quản lý hoạt động truy xuất nguồn gốc

14:24 20-05-2022

Để giúp các công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục TCĐLCL nắm bắt thông tin và hiểu rõ hoạt động quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về truy xuất nguồn gốc đã được Bộ KH&CN công bố, ngày

Tiêu chuẩn ISO/TS 5798 – thiết lập hướng dẫn thử nghiệm axit nucleic đối với SARS-CoV-2
Tiêu chuẩn ISO/TS 5798 – thiết lập hướng dẫn thử nghiệm axit nucleic đối với SARS-CoV-2

10:21 17-05-2022

Tiêu chuẩn mới về hướng dẫn xét nghiệm Covid-19 vừa được ban hành để cải thiện quy trình thử nghiệm sẽ góp phần tạo ra một thế giới an toàn hơn.

Các khoá đào tạo, hội thảo trực tuyến của APO tháng 5 và 6 năm 2022
Các khoá đào tạo, hội thảo trực tuyến của APO tháng 5 và 6 năm 2022

14:06 13-05-2022

Từ ngày 1/5/2022 – 30/6/2022, Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tiếp tục hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam về năng suất chất lượng với các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo trực tuyến.

Sở hữu trí tuệ - Công cụ
Sở hữu trí tuệ - Công cụ 'nâng tầm' hoạt động đổi mới sáng tạo

09:25 27-04-2022

Hoạt động đổi mới sáng tạo rất đa dạng và có nhiều cấp độ khác nhau. Nó có thể là việc triển khai một ý tưởng mới, tạo ra các sáng chế, tác phẩm nghệ thuật hoặc giống cây trồng mới…