Cổng thông tin dữ liệu tiêu chuẩn quốc gia

Tin mới
DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 3.2024
DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 3.2024

10:29 09-04-2024

Danh mục tiêu chuẩn tháng 3.2024

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

10:26 23-04-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp miễn phí các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) liên quan đến việc phòng chống COVID-19. Nhằm giúp các doanh nghiệp kịp thời tiếp nhận được với các tiêu chuẩn mới nhất trong lĩnh vực trên.

Tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực kinh tế chia sẻ
Tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực kinh tế chia sẻ

11:02 11-04-2024

Nền kinh tế chia sẻ được đánh giá là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất thế giới với tiềm năng trở thành nhân tố chính đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Nông nghiệp bền vững và vấn đề tiêu chuẩn hóa
Nông nghiệp bền vững và vấn đề tiêu chuẩn hóa

16:02 10-04-2024

Những năm gần đây, Việt Nam đã khai thác tốt lợi thế của nền nông nghiệp, tiếp tục phát triển, duy trì tăng trưởng và đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, năng suất và chất lượng ngày càng cao, phát triển các ngành,

Sắp có tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mắm truyền thống
Sắp có tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mắm truyền thống

10:43 08-04-2024

Bộ NN&PTNT đang xây dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia “Nước mắm truyền thống” (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động.

Hiệu ứng nhà kính và các giải pháp từ tiêu chuẩn
Hiệu ứng nhà kính và các giải pháp từ tiêu chuẩn

09:37 05-04-2024

Thật dễ dàng để có những ý kiến khác nhau về carbon. Nó là tốt hay xấu? Một mặt, nó là nền tảng cho sự sống trên Trái đất. Mặt khác, nó liên quan đến biến đổi khí hậu. Đây là loại khí nhà kính được sản xuất phổ biến nhất và giữ nhiệt trong khí quyển.