Cổng thông tin dữ liệu tiêu chuẩn quốc gia

Tin mới
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

10:26 23-04-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp miễn phí các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) liên quan đến việc phòng chống COVID-19. Nhằm giúp các doanh nghiệp kịp thời tiếp nhận được với các tiêu chuẩn mới nhất trong lĩnh vực trên.

VIỆN TRƯỞNG VIBM TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ VỀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ ĐỂ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG
VIỆN TRƯỞNG VIBM TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ VỀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ ĐỂ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG

09:55 21-06-2021

Sau hơn 10 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển Vật liệu xây không nung (VLXKN) đến năm 2020, ngành VLXKN Việt Nam đã đạt những kết quả bước đầu.

NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2021
NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2021

10:44 10-06-2021

ISO ở trung tâm của nỗ lực toàn cầu để xây dựng lại hành tinh của chúng ta.

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 5 năm 2021
Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 5 năm 2021

10:04 25-05-2021

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 5 năm 2021

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Sản phẩm đồ  uống chứa probiotic lactobacilli
Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Sản phẩm đồ uống chứa probiotic lactobacilli

14:25 18-05-2021

Năm 2021, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống triển khai xây dựng dự thảo TCVN về Sản phẩm đồ uống chứa probiotic lactobacilli.