Lấy ý kiến góp ý về các dự thảo TCVN về Quàn lý đổi mới

Lấy ý kiến góp ý về các dự thảo TCVN về Quàn lý đổi mới

Đăng ngày: 09:38 14-04-2023

Triển khai kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2022-2023, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức biên soạn các dự thảo TCVN về Quản lý đổi mới, bao gồm:

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về phương pháp thử vi sinh vật trong thực phẩm

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về phương pháp thử vi sinh vật trong thực phẩm

Đăng ngày: 10:31 21-03-2023

Triển khai kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2022-2023, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu đã biên soạn 02 dự thảo TCVN về phương pháp thử vi sinh vật trong thực phẩm, bao gồm:

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN PHÂN LÂN NUNG CHẢY - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN PHÂN LÂN NUNG CHẢY - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Đăng ngày: 10:40 01-12-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022-2023, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 134 Phân bón được giao nhiệm vụ xây dựng soát xét 01 TCVN về Phân lân nung chảy – Quy định kỹ thuật

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Sản phẩm đồ uống từ đại mạch

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Sản phẩm đồ uống từ đại mạch

Đăng ngày: 15:26 24-02-2022

Năm 2021-2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống triển khai xây dựng 02  dự thảo TCVN về Sản phẩm đồ uống từ đại mạch và phương pháp xác định hàm lượng etanol trong đồ uống không cồn và đồ uống có độ cồn thấp.

Đại Hội đồng Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO 2021 – “Tương lai đã bắt đầu”

Đại Hội đồng Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO 2021 – “Tương lai đã bắt đầu”

Đăng ngày: 17:01 27-09-2021

Đại hội đồng ISO và các hội thảo chuyên đề bên lề nằm trong Tuần lễ ISO (ISO Week) được diễn ra từ 16-24/09/2021, là một sự kiện thường niên quan trọng trong quản trị tiêu chuẩn quốc tế.

Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Uỷ ban hỗn hợp chuyên ngành về điện điện tử của ACCSQ (JSC EEE)

Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Uỷ ban hỗn hợp chuyên ngành về điện điện tử của ACCSQ (JSC EEE)

Đăng ngày: 15:42 01-09-2021

Hội nghị lần thứ 32 của Uỷ ban hỗn hợp chuyên ngành về điện điện tử thuộc Ủy ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng ASEAN (ACCSQ/JSC EEE) đã diễn ra trong hai ngày 24 – 25/8/2021 theo hình thức trực tuyến.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Sản phẩm đồ  uống chứa probiotic lactobacilli

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Sản phẩm đồ uống chứa probiotic lactobacilli

Đăng ngày: 14:25 18-05-2021

Năm 2021, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống triển khai xây dựng dự thảo TCVN về Sản phẩm đồ uống chứa probiotic lactobacilli.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Găng tay cao su Latex có hàm lượng protein thấp sử dụng một lần dùng trong y tế - Quy định kỹ thuật

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Găng tay cao su Latex có hàm lượng protein thấp sử dụng một lần dùng trong y tế - Quy định kỹ thuật

Đăng ngày: 09:30 04-05-2021

Thực hiện kế hoạch xây dựng TCVN năm 202, thay mặt TCVN/TC45 Cao su và sản phẩm cao su xin gửi đến quý vị các Dự thảo chuyên đề nhóm sản phẩm Găng tay cao su Latex

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Ván gỗ nhân tạo

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Ván gỗ nhân tạo

Đăng ngày: 10:19 26-08-2020

Thực hiện kế hoạch xây dựng TCVN năm 2020, thay mặt Ban kỹ thuật TCVN/TC 89 Ván gỗ nhân tạo xin gửi đến quý vị các Dự thảo chuyên đề nhóm sản phẩm  Ván gỗ nhân tạo

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về  Nhiên liệu khoáng rắn, Than

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Nhiên liệu khoáng rắn, Than

Đăng ngày: 14:53 11-08-2020

Triển khai kế hoạch xây dựng TCVN năm 2020, Theo Công văn số 555/TCCL-TC3 ngày 31/7/2020 về việc lấy ý kiến 05 dự thảo TCVN về nhiên liệu khoáng rắn, than

Tầm quan trọng của tiêu chuẩn về đa dạng sinh học

Tầm quan trọng của tiêu chuẩn về đa dạng sinh học

Đăng ngày: 15:10 10-08-2020

Một ủy ban kỹ thuật mới của ISO về đa dạng sinh học vừa được thành lập.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Than thương phẩm

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Than thương phẩm

Đăng ngày: 07:25 23-07-2020

Năm 2020 Ban kỹ thuật TCVN/TC27 Nhiên liệu khoáng rắn triển khai Soát xét TCVN 8910:2015 Than thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Thuốc lá làm nóng

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Thuốc lá làm nóng

Đăng ngày: 10:11 01-07-2020

Năm 2020, Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC126/SC3 về Thuốc lá thế hệ mới triển khai xây dựng các dự thảo TCVN về Sản phẩm thuốc lá làm nóng (Heated tobacco products)

Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo TCVN về Đánh giá sinh học  và lâm sàng trang thiết bị y

Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo TCVN về Đánh giá sinh học và lâm sàng trang thiết bị y

Đăng ngày: 09:11 27-05-2020

Triển khai kế hoạch xây dựng TCVN năm 2019-2020, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC194 Đánh giá sinh học và lâm sàng trang thiết bị y đang tiến hành xây dựng các dự thảo TCVN về Đánh giá sinh học.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Kết cấu gỗ

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Kết cấu gỗ

Đăng ngày: 10:12 13-05-2020

Triển khai kế hoạch xây dựng TCVN năm 2020-2021, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia Ban kỹ thuật TCVN/TC165 Kết cấu gỗ xây dựng đang tiến hành xây dựng 6 dự thảo TCVN về Kết cấu gỗ

Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo TCVN về Thiết bị vệ sinh

Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo TCVN về Thiết bị vệ sinh

Đăng ngày: 13:36 27-04-2020

Triển khai kế hoạch xây dựng TCVN năm 2019-2020, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng đang tiến hành xây dựng các dự thảo TCVN về Thiết bị vệ sinh.

Thông báo về các khóa đào tạo năm 2018

Thông báo về các khóa đào tạo năm 2018

Đăng ngày: 10:35 07-04-2018

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thông báo về kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo trong năm 2018.

Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ năm 2018

Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ năm 2018

Đăng ngày: 10:35 07-04-2018

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thông báo về kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo thuộc Chương trình Quốc gia Năng suất Chất lượng trong năm 2018