Hoạt động Tiêu chuẩn hóa

SỔ TAY HƯỚNG DẪN ISO 22000

SỔ TAY HƯỚNG DẪN ISO 22000

Đăng ngày: 11:00 22-04-2021

Mối nguy an toàn thực phẩm có thể là mối nguy vật lý, hóa học và sinh học. Những mối nguy đó có thể được ngăn ngừa, giảm thiểu hay loại bỏ bằng cách áp dụng các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến. ISO 22000 là một trong số đó.