Dự án: Xe điện

Tên dự án
Xe điện
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Xe điện
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • PTGTĐB chạy điện – Xác định công suất đẩy của xe điện hybrid
  • Mô tô và xe máy điện – Thuật ngữ và phân loại
  • Mô tô và xe máy điện – PPT để đánh giá hiệu suất của hệ thống phanh tái sinh
  • Xe mô tô và xe máy điện - Phương pháp thử đánh giá hiệu suất năng lượng sử dụng động lực kế động cơ
  • Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Thông số kỹ thuật thử nghiệm cho các bộ phận đẩy điện - Phần 1: Các định nghĩa và điều kiện thử nghiệm chung