Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 1 - 20 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
1CCAFRICAFAO/WHO Coordinating Committee for AfricaChưa xác định
2CCASIAFAO/WHO Coordinating Committee for AsiaChưa xác định
3CCCF Codex Committee on Contaminants in FoodsChưa xác định
4CCCPLCodex Committee on Cereals, Pulses and LegumesChưa xác định
5CCEUROFAO/WHO Coordinating Committee for EuropeChưa xác định
6CCEXECExecutive Committee of the Codex Alimentarius CommissionChưa xác định
7CCFACodex Committee on Food AdditivesChưa xác định
8CCFFP Codex Committee on Fish and Fishery ProductsChưa xác định
9CCFFV Codex Committee on Fresh Fruits and VegetablesChưa xác định
10CCFHCodex Committee on Food HygieneChưa xác định
11CCFH-CODEXCOMMITTEEONFOODHYGIENECCFH-CodexCommitteeonFoodHygiene
12CCFICSCodex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification SystemsChưa xác định
13CCFLCodex Committee on Food LabellingChưa xác định
14CCFL-CODEXCOMMITTEEONFOODLABELLINGCCFL-CodexCommitteeonFoodLabelling
15CCFOCodex Committee on Fats and OilsChưa xác định
16CCGPCodex Committee on General PrinciplesChưa xác định
17CCGP-CODEXCOMMITTEEONGENERALPRINCIPLESCCGP-CodexCommitteeonGeneralPrinciples
18CCLACFAO/WHO Coordinating Committee for Latin America and the CaribbeanChưa xác định
19CCMAS Codex Committee on Methods of Analysis and SamplingChưa xác định
20CCNASWPFAO/WHO Coordinating Committee for North America and South West PacificChưa xác định