TCVN/TC/E 1 - Máy điện và khí cụ điện

Số hiệu
TCVN/TC/E 1
Tên Ban kỹ thuật
Máy điện và khí cụ điện
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Xây dựng các TCVN liên quan đến khí cụ điện, thiết bị điện,…
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Lương Văn Phan (Trưởng ban)
 • Đoàn Thị Thanh Vân (Thư ký)
 • Nguyễn Hoàng Linh
 • Nguyễn Văn Thắng
 • Nguyễn Khắc Điềm
 • Nguyễn Toản
 • Lê Huy Bình
 • Tạ Quốc Phú
 • Nguyễn Danh Hòa
 • Đỗ Lan Bình
 • Nguyễn Mai Hương
 • Nguyễn Quang Ngọc
 • Phạm Hồng Minh
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Khí cụ điện – Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự - Phần 1: Áptômát dùng cho điện xoay chiều
 • Khí cụ điện – Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự - Phần 2: Áptômát dùng cho điện xoay chiều và một chiều
 • Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 3: Thiết bị đóng cắt, dao cách ly và khối kết hợp cầu chảy
 • An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các sản phẩm tương tự - Phần 1: Yêu cầu chung và thử nghiệm
 • Máy biến áp điện lực – Phần 10: Xác định mức âm thanh
 • Máy biến áp điện lực – Phần 10-1: Xác định mức âm thanh – Hướng dẫn áp dụng
 • An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các sản phẩm tương tự có điện áp nguồn đến 1 100 V – Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể và các thử nghiệm đối với máy biến áp tự ngẫu và khối cấp nguồn có chứa máy biến áp tự ngẫu
 • An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các sản phẩm tương tự có điện áp nguồn đến 1 100 V – Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể và các thử nghiệm đối với máy biến áp cách ly an toàn và khối cấp nguồn có chứa máy biến áp cách ly an toàn
 • An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các sản phẩm tương tự có điện áp nguồn đến 1 100 V – Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể và các thử nghiệm đối với máy biến áp cách ly và khối cấp nguồn có chứa máy biến áp cách ly
 • Pin lithium thứ cấp dùng cho truyền động của xe điện – Phần 4: Phương pháp thử nghiệm thay thế cho thử nghiệm ngắn mạch bên trong theo IEC 62660-3
 • Pin lithium thứ cấp dùng cho truyền động của xe điện – Phần 2: Thử nghiệm độ tin cậy và sử dụng quá mức
 • Pin lithium thứ cấp dùng cho truyền động của xe điện – Phần 3: Yêu cầu về an toàn
 • Pin lithium thứ cấp dùng cho truyền động của xe điện – Phần 1: Thử nghiệm tính năng
 • An toàn đối với pin lithium sơ cấp và thứ cấp trong quá trình vận chuyển
 • Dây chảy – Yêu cầu và hướng dẫn áp dụng
 • Cầu chảy cỡ nhỏ - Phần 7: Dây chảy cỡ nhỏ dùng cho các ứng dụng đặc biệt
 • Cầu chảy cỡ nhỏ - Phần 1: Định nghĩa đối với cầu chảy cỡ nhỏ và các yêu cầu chung đối với dây chảy cỡ nhỏ
 • Cầu chảy cỡ nhỏ - Phần 5: Hướng dẫn đánh giá chất lượng của dây chảy cỡ nhỏ
 • Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện – Phần 1: Giới thiệu và tổng quan
 • Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện – Phần 2: Tháo dỡ, ngắt liên kết và chuẩn bị mẫu
 • Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện – Phần 3-1: Kiểm tra nhanh – Chì, thủy ngân, cadmi, crom tổng và brom tổng sử dụng phổ kế X quang
 • Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện – Phần 3-2: Kiểm tra nhanh – Brom tổng trong polyme và thiết bị điện tử bằng cách đốt – Sắc ký ion
 • Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện – Phần 4: Thủy ngân trong polyme, kim loại và thiết bị điện tử bằng CV-AAS, CV-AFS, ICO-OES và ICP-MS
 • Pin/acquy sơ cấp – Phần 1: Yêu cầu chung
 • Pin/acquy sơ cấp – Phần 2: Quy định kỹ thuật về điện và vật lý
 • Pin/acquy sơ cấp – Phần 3: Pin dùng cho đồng hồ
 • Pin/acquy sơ cấp – Phần 4: An toàn của pin lithium
 • Pin/acquy sơ cấp – Phần 5: An toàn của pin lithium có chứa chất điện phân lỏng
 • An toàn của máy biến áp điện lực, nguồn điện, bộ phản kháng và sản phẩm tương tự – Phần 2-1: Yêu cầu và thử nghiệm cụ thể đối với máy biến áp có cuộn phân ly và bộ nguồn có lắp máy biến áp có cuộn phân ly dùng cho các ứng dụng chung
 • An toàn của máy biến áp điện lực, nguồn điện, bộ phản kháng và sản phẩm tương tự – Phần 2-2: Yêu cầu và thử nghiệm cụ thể đối với máy biến áp điều khiển và bộ nguồn có lắp máy biến áp điều khiển
 • An toàn của máy biến áp điện lực, nguồn điện, bộ phản kháng và sản phẩm tương tự – Phần 2-3: Yêu cầu và thử nghiệm cụ thể đối với máy biến áp mồi dùng cho mỏ đốt sử dụng khí hoặc dầu
 • An toàn của máy biến áp điện lực, nguồn điện, bộ phản kháng và sản phẩm tương tự – Phần 2-5: Yêu cầu và thử nghiệm cụ thể đối với máy biến áp dùng cho dao cạo râu, bộ nguồn dùng cho dao cạo râu và bộ nguồn của dao cạo râu
 • An toàn của máy biến áp điện lực, nguồn điện, bộ phản kháng và sản phẩm tương tự – Phần 2-7: Yêu cầu và thử nghiệm cụ thể đối với máy biến áp và bộ nguồn dùng cho đồ chơi
 • An toàn của máy biến áp điện lực, nguồn điện, bộ phản kháng và sản phẩm tương tự – Phần 2-8: Yêu cầu và thử nghiệm cụ thể đối với máy biến áp và bộ nguồn dùng cho chuông cửa và ống khói
 • An toàn của máy biến áp điện lực, nguồn điện, bộ phản kháng và sản phẩm tương tự – Phần 2-9: Yêu cầu và thử nghiệm cụ thể đối với máy biến áp và bộ nguồn dùng cho bóng đèn cầm tay cấp III của bóng đèn sợi đốt
 • An toàn của máy biến áp điện lực, nguồn điện, bộ phản kháng và sản phẩm tương tự – Phần 2-10: Yêu cầu và thử nghiệm cụ thể đối với máy biến áp cách ly có mức cách điện cao và máy biến cáp cách ly có điện áp đầu ra lớn hơn 1 000 V
 • An toàn máy điện – Thiết bị điện của máy điện – Phần 1: Yêu cầu chung
 • An toàn máy điện – Thiết bị điện của máy điện – Phần 11: Yêu cầu với thiết bị điện áp cao đối với điện áp trên 1 000 V xoay chiều hoặc 1 500 V một chiều nhưng không vượt quá 36 kV
 • Hệ thống sạc điện cho xe điện – Phần 1: Yêu cầu chung
 • Hệ thống sạc điện cho xe điện – Phần 21-1: Yêu cầu xe điện để nối với nguồn xoay chiều/một chiều – Yêu cầu EMC đối với hệ thống sạc nằm trên xe điện
 • Hệ thống sạc điện cho xe điện – Phần 21-2: Yêu cầu xe điện để nối với nguồn xoay chiều/một chiều – Yêu cầu EMC đối với hệ thống sạc không nằm trên xe điện
 • Hệ thống sạc điện cho xe điện – Phần 24: Trạm sạc điện một chiều
 • Máy biến áp hiệu suất cao
 • Máy điều hòa không khí hiệu suất cao
 • Bộ nối dùng cho ứng dụng một chiều trong hệ thống quang điện - Yêu cầu thử nghiệm an toàn
 • Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 7 -712 - Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Hệ thống nguồn quang điện sử dụng năng lượng mặt trời