CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Đăng ngày: 16:21 18-11-2021

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thu thập thông tin của khách hàng thực hiện giao dịch trên website website tieuchuan.vsqi.gov.vn  nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và tạo môi trường mua tài liệu an toàn và thuận tiện. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để gửi tới khách hàng các thông tin tiện ích, đánh giá chất lượng dịch vụ, giải quyết các vấn đề khi có phát sinh tranh chấp và ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật.

2. Phạm vi sử dụng thông tin: Các thông tin về địa chỉ nhận hàng sẽ được cung cấp cho đơn vị vận chuyển nhằm thực hiện giao nhận hàng hóa. Các thông tin khác chỉ được sử dụng trong nội bội Viện Tiêu chuẩn Chất lượng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin tài khoản của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng thực hiện việc xóa bỏ khỏi cơ sử dữ liệu của website  https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI) - Số 08 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Trong trường hợp khách hàng muốn xóa bỏ thông tin đã cung cấp hoặc phát hiện có sai phạm nào liên quan tới chính sách bảo mật thông tin vui lòng liên hệ:

            Điện thoại: 024.37564269

            Email: tieuchuan@vsqi.gov.vn

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: Viện Tiêu chuẩn cam kết không bán, chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin khách hàng vì mục đích thương mại. Về phía khách hàng, các Quý khách không nên trao đổi những thông tin tài khoản và thanh toán, giao nhận của mình cho bên thứ 3 nào khác để tránh những hậu quả không mong muốn. Quý khách không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào hệ thống máy chủ hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của website tieuchuan.vsqi.gov.vn. Quý khách không được phát tán, truyền bá, cổ vũ các hoạt động nhằm can thiệp, phá hoại hoặc xâm nhập hệ thống máy chủ; hệ thống cơ sở dữ liệu của website tieuchuan.vsqi.gov.vn.    Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ quyền lợi và truy tố trước pháp luật.

6. Trang web có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của Viện và Viện không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

7. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Quý khách đã đồng ý rằng, khi Quý khách sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là Quý khách đã thừa nhận,  đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó Quý khách nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.

Cùng chuyên mục