Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

Đăng ngày: 10:26 23-04-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp miễn phí các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) liên quan đến việc phòng chống COVID-19. Nhằm giúp các doanh nghiệp kịp thời tiếp nhận được với các tiêu chuẩn mới nhất trong lĩnh vực trên.

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 5.2023

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 5.2023

Đăng ngày: 10:50 29-05-2023

Danh mục tiêu chuẩn mới tháng 5.2023

Hướng dẫn, giải đáp một số nội dung của TCVN 3890:2023 và lưu ý về các quy định giảm bớt tại TCVN 3890:2023 so với TCVN 3890:2009

Hướng dẫn, giải đáp một số nội dung của TCVN 3890:2023 và lưu ý về các quy định giảm bớt tại TCVN 3890:2023 so với TCVN 3890:2009

Đăng ngày: 10:04 07-06-2023

Ngày 28/02/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 261/QĐ-BKHCN công bố TCVN 3890:2023 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí. Tiêu chuẩn có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế TCVN 38

TCVN 18091:2020 - công cụ đánh giá quản lý chất lượng tổng thể tại chính quyền địa phương

TCVN 18091:2020 - công cụ đánh giá quản lý chất lượng tổng thể tại chính quyền địa phương

Đăng ngày: 10:27 15-05-2023

Ngày 12/05/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức chương trình Hội thảo công tác chuyên môn tháng 5 “Triển khai thí điểm áp dụng ISO 18091:2020 tại cơ quan hành chính nhà nước”.

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN NHIÊN LIỆU SINH HỌC RẮN

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN NHIÊN LIỆU SINH HỌC RẮN

Đăng ngày: 14:08 09-05-2023

Lấy ý kiến TCVN/TC238 Nhiên liệu sinh học rắn được giao nhiệm vụ xây dựng 06 TCVN về Nhiên liệu sinh học rắn.

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 4.2023

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 4.2023

Đăng ngày: 10:39 28-04-2023

Danh mục tiêu chuẩn mới tháng 4.2023

Các Tiêu chuẩn quốc gia mới được công bố trong lĩnh vực Nông nghiệp - thực phẩm

Các Tiêu chuẩn quốc gia mới được công bố trong lĩnh vực Nông nghiệp - thực phẩm

Đăng ngày: 14:02 24-04-2023

Vấn đề chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm đã và đang nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) là hệ thống ngăn ngừa nhằm cung cấp sử dụng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm qua việc phân tích

Hệ thống TCVN về xe điện giúp tăng cường quản lý chất lượng xe điện

Hệ thống TCVN về xe điện giúp tăng cường quản lý chất lượng xe điện

Đăng ngày: 21:57 30-03-2023

Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống TCVN đầy đủ có vai trò quan trọng giúp các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý chất lượng với đối tượng xe điện.

Hoàn thiện hệ thống TCVN về xe điện, trạm sạc xe điện: Yêu cầu từ thực tiễn

Hoàn thiện hệ thống TCVN về xe điện, trạm sạc xe điện: Yêu cầu từ thực tiễn

Đăng ngày: 09:13 29-03-2023

Để phục vụ quản lý nhà nước, hỗ trợ việc phát triển xe điện và hạ tầng trạm sạc xe điện, việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 3.2023

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 3.2023

Đăng ngày: 10:02 27-03-2023

Danh mục tiêu chuẩn mới tháng 3.2023

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 2.2023

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 2.2023

Đăng ngày: 14:43 01-03-2023

Danh mục tiêu chuẩn mới tháng 2.2023

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN SẢN PHẨM KHÍ

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN SẢN PHẨM KHÍ

Đăng ngày: 08:47 01-03-2023

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022 - 2023, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC193 Sản phẩm khí được giao nhiệm vụ xây dựng 02 TCVN về Sản phẩm khí.

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN CAO SU VÀ SẢN PHẨM CAO SU

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN CAO SU VÀ SẢN PHẨM CAO SU

Đăng ngày: 08:47 01-03-2023

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022 - 2023, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC45 Cao su và sản phẩm cao su được giao nhiệm vụ xây dựng 07 TCVN về Cao su và sản phẩm cao su.

Tiêu chuẩn về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy đối với quán karaoke

Tiêu chuẩn về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy đối với quán karaoke

Đăng ngày: 09:33 20-02-2023

Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước Sprinkler phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN 7336:2021, cường độ chữa cháy, diện tích chữa cháy, lưu lượng tối thiểu của hệ thống đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2023

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2023

Đăng ngày: 09:47 14-02-2023

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2023

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 12.2022

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 12.2022

Đăng ngày: 14:22 15-12-2022

Tiêu chuẩn công bố tháng 12.2022

Lấy ý kiến góp ý về tài liệu phổ biến TCVN năm 2022

Lấy ý kiến góp ý về tài liệu phổ biến TCVN năm 2022

Đăng ngày: 09:17 15-12-2022

Để phổ biến, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia cho các tổ chức, doanh  nghiệp, người sử dụng tiêu chuẩn, cung cấp giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa,

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN CỌC ỐNG THÉP, CỌC ỐNG VÁN THÉP

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN CỌC ỐNG THÉP, CỌC ỐNG VÁN THÉP

Đăng ngày: 09:24 30-11-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép được giao nhiệm vụ xây dựng 02 TCVN về Cọc ống thép, Cọc ống ván thép.

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 11.2022

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 11.2022

Đăng ngày: 15:26 22-11-2022

Tiêu chuẩn công bố tháng 11.2022