Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

Đăng ngày: 10:26 23-04-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp miễn phí các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) liên quan đến việc phòng chống COVID-19. Nhằm giúp các doanh nghiệp kịp thời tiếp nhận được với các tiêu chuẩn mới nhất trong lĩnh vực trên.

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN VỀ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN VỀ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

Đăng ngày: 15:50 10-08-2022

Năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F14 được giao nhiệm vụ xây dựng 05 TCVN về sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam xin mời các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho các dự thảo TCVN.

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 7 năm 2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 7 năm 2022

Đăng ngày: 10:57 02-08-2022

Tiêu chuẩn có quyết định tháng 7 năm 2022

Thúc đẩy áp dụng, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia

Thúc đẩy áp dụng, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia

Đăng ngày: 09:42 20-07-2022

Ngày 08/7, Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý xây dựng các bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng Nông nghiệp hữu cơ...

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 6 năm 2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 6 năm 2022

Đăng ngày: 15:33 20-06-2022

Tiêu chuẩn có quyết định tháng 6 năm 2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN)  tháng 5 năm 2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 5 năm 2022

Đăng ngày: 11:28 23-05-2022

Tiêu chuẩn tháng 5 năm 2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN)  tháng 4 năm 2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 4 năm 2022

Đăng ngày: 16:12 12-04-2022

Tiêu chuẩn tháng 4 năm 2022

Công bố Tiêu chuẩn TCVN 13455:2022 và TCVN 13456:2022

Công bố Tiêu chuẩn TCVN 13455:2022 và TCVN 13456:2022

Đăng ngày: 15:08 12-04-2022

Ngày 01/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 234/QĐ-BKHCN về việc công b 02 tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 13455:2022 và TCVN 13456:2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN)  tháng 2 năm 2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 2 năm 2022

Đăng ngày: 10:26 09-02-2022

Tiêu chuẩn tháng 2 năm 2022

Vấn đề tiêu chuẩn hóa đối với dừa và sản phẩm dừa

Vấn đề tiêu chuẩn hóa đối với dừa và sản phẩm dừa

Đăng ngày: 10:41 18-11-2021

Cây dừa (tên khoa học Cocos nucifera L.) là cây công nghiệp lâu năm, có chu kỳ khai thác kinh tế kéo dài từ 50 năm đến 60 năm.

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN)  tháng 11 năm 2021

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 11 năm 2021

Đăng ngày: 10:32 18-11-2021

Tiêu chuẩn tháng 11 năm 2021

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN)  tháng 10 năm 2021

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 10 năm 2021

Đăng ngày: 16:04 04-10-2021

Tiêu chuẩn tháng 10 năm 2021

Thực trạng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe điện

Thực trạng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe điện

Đăng ngày: 09:30 04-09-2021

Theo chuyên gia, hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về xe điện tại Việt Nam hiện đã có nhưng chưa hoàn thiện và chưa theo kịp những phát sinh, thay đổi trong xu hướng sử dụng xe điện.

Cần tiếp tục xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn về xe điện

Cần tiếp tục xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn về xe điện

Đăng ngày: 09:23 04-09-2021

Trước sự phát triển nhanh chóng của xe điện, đại diện Tổng cục TCĐLCL cho rằng, cần tiếp tục xây dựng, cập nhật, bổ sung thêm các tiêu chuẩn về xe điện trên cơ sở hài hòa với hệ thống tiêu chuẩn trên thế giới.

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 5 năm 2021

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 5 năm 2021

Đăng ngày: 10:04 25-05-2021

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 5 năm 2021

Tiêu chuẩn quốc gia về Quản trị nguồn nhân lực

Tiêu chuẩn quốc gia về Quản trị nguồn nhân lực

Đăng ngày: 14:54 06-05-2021

Trong nền kinh tế mở hiện nay, trước sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, tính chất khốc liệt của sự cạnh tranh và nhu cầu đòi hỏi được đáp ứng ngày càng cao của nhân viên đã và đang là sức ép lớn đối với các tổ chức.

Đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn - chất lượng cho các bộ, ngành, địa phương

Đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn - chất lượng cho các bộ, ngành, địa phương

Đăng ngày: 11:27 29-04-2021

Trong khuôn khổ chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, được phê duyệt theo Quyết định số 712/QĐ-TTg, ngày 21/05/2010 của Thủ tướng chính phủ

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 3 năm 2021

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 3 năm 2021

Đăng ngày: 13:36 23-03-2021

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 3 năm 2021

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 1 năm 2021

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 1 năm 2021

Đăng ngày: 13:51 02-02-2021

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 1 năm 2021

Ban hành quyết định 03 tiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá làm nóng

Ban hành quyết định 03 tiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá làm nóng

Đăng ngày: 09:56 31-12-2020

Ban hành quyết định 03 tiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá làm nóng