Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

Đăng ngày: 10:26 23-04-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp miễn phí các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) liên quan đến việc phòng chống COVID-19. Nhằm giúp các doanh nghiệp kịp thời tiếp nhận được với các tiêu chuẩn mới nhất trong lĩnh vực trên.

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 12.2022

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 12.2022

Đăng ngày: 14:22 15-12-2022

Tiêu chuẩn công bố tháng 12.2022

Lấy ý kiến góp ý về tài liệu phổ biến TCVN năm 2022

Lấy ý kiến góp ý về tài liệu phổ biến TCVN năm 2022

Đăng ngày: 09:17 15-12-2022

Để phổ biến, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia cho các tổ chức, doanh  nghiệp, người sử dụng tiêu chuẩn, cung cấp giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa,

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN CỌC ỐNG THÉP, CỌC ỐNG VÁN THÉP

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN CỌC ỐNG THÉP, CỌC ỐNG VÁN THÉP

Đăng ngày: 09:24 30-11-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép được giao nhiệm vụ xây dựng 02 TCVN về Cọc ống thép, Cọc ống ván thép.

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 11.2022

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 11.2022

Đăng ngày: 15:26 22-11-2022

Tiêu chuẩn công bố tháng 11.2022

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ phát triển

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ phát triển

Đăng ngày: 14:37 22-11-2022

Theo đại diện Bộ NN&PTNT, thời gian tới, Bộ sẽ từng bước hoàn thiện tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ Việt Nam từng bước ngang bằng thế giới.

Công Bố 15 Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phương Pháp Thử Bê Tông Và Hỗn Hợp Bê Tông

Công Bố 15 Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Phương Pháp Thử Bê Tông Và Hỗn Hợp Bê Tông

Đăng ngày: 14:43 07-11-2022

Công bố 15 tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp thử bê tông và hỗn hợp bê tông

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 10.2022

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 10.2022

Đăng ngày: 14:17 28-10-2022

Tiêu chuẩn có quyết định tháng 10 năm 2022

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Đăng ngày: 10:11 17-10-2022

Nhằm góp phần đáp ứng mục tiêu của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã giao Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 9.2022

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 9.2022

Đăng ngày: 10:09 03-10-2022

Tiêu chuẩn có quyết định tháng 9 năm 2022

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Đăng ngày: 09:29 28-09-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC194 Đánh giá sinh học và lâm sàng trang thiết bị y tế được giao nhiệm vụ xây dựng 07 TCVN về Trang thiết bị y tế.

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN VỀ KINH TẾ TUẦN HOÀN

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN VỀ KINH TẾ TUẦN HOÀN

Đăng ngày: 16:44 26-09-2022

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng danh mục tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) phục vụ nền kinh tế tuần hoàn và đề xuất lộ trình thực hiện,

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN GỖ XỐP

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN GỖ XỐP

Đăng ngày: 16:12 23-09-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89 Ván gỗ nhân tạo được giao nhiệm vụ xây dựng 05 TCVN về Gỗ xốp.

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN THANH CỐT THÉP CÓ ĐẦU NEO VÀ MỐI NỐI ỐNG REN

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN THANH CỐT THÉP CÓ ĐẦU NEO VÀ MỐI NỐI ỐNG REN

Đăng ngày: 14:09 22-09-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép được giao nhiệm vụ xây dựng 05 TCVN về:

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN THÉP KHÔNG GỈ LÀM ĐĨA PHANH MÔ TÔ, XE MÁY

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN THÉP KHÔNG GỈ LÀM ĐĨA PHANH MÔ TÔ, XE MÁY

Đăng ngày: 11:07 14-09-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép được giao nhiệm vụ xây dựng 01 TCVN về Thép không gỉ làm đĩa phanh mô tô, xe máy.

Xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa của Việt Nam phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn mới

Xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa của Việt Nam phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn mới

Đăng ngày: 10:30 14-09-2022

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các giao dịch quốc tế về hàng hoá và dịch vụ đang mở rộng, việc sử dụng tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC…) nhằm loại bỏ các rào cản kỹ thuật đối với thương mại quốc tế được WTO đặc biệt quan tâm,

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN SẢN PHẨM DẦU MỎ

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN SẢN PHẨM DẦU MỎ

Đăng ngày: 15:48 12-09-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28 Sản phẩm dầu mỏ được giao nhiệm vụ xây dựng 04 TCVN về Sản phẩm dầu mỏ.

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN VỀ Ổ CẮM - PHÍCH CẮM DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CÔNG NGHIỆP

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN VỀ Ổ CẮM - PHÍCH CẮM DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CÔNG NGHIỆP

Đăng ngày: 10:29 08-09-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và Khí cụ điện được giao nhiệm vụ xây dựng 03 TCVN về Ổ cắm - Phích cắm dùng cho mục đích công nghiệp.

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 8 năm 2022

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 8 năm 2022

Đăng ngày: 10:07 31-08-2022

Tiêu chuẩn có quyết định tháng 8 năm 2022

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN VỀ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN VỀ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

Đăng ngày: 15:50 10-08-2022

Năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F14 được giao nhiệm vụ xây dựng 05 TCVN về sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam xin mời các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho các dự thảo TCVN.