TCVN/TC 193 - Sản phẩm khí

Số hiệu
TCVN/TC 193
Tên Ban kỹ thuật
Sản phẩm khí
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 193 - Natural gas

Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Sản phẩm khí
Liên hệ

Trần Thị Thanh Xuân, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: xuantcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • CÔNG NGỌC THẮNG (Trưởng ban)
 • Trần Thị Thanh Xuân (Thư ký)
 • Lê Cảnh Hòa
 • Vũ Thị Thu Hà
 • Nguyễn Tuấn Tú
 • Nguyễn Lệ Tố Nga
 • Đỗ Xuân Đồng
 • Lê Minh Thắng
 • Đỗ Hữu Tạo
 • Hoàng Hải Thành
 • Lê Tất Thắng
 • NGUYỄN KHẮC TRÍ
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Khí thiên nhiên – Các điều kiện tiêu chuẩn
 • Khí dầu mỏ hóa lỏng – Yêu cầu kỹ thuật
 • Khí thiên nhiên – Xác định hàm lượng nước ở áp suất cao
 • Khí thiên nhiên – Xác định thủy ngân – Phần 2: Lấy mẫu thủy ngân bằng phương pháp tạo hỗn hống hợp kim vàng/platin
 • Khí thiên nhiên – Sự tương quan giữa hàm lượng nước và điểm sương nước
 • Khí thiên nhiên – Xác định thủy ngân – Phần 1: Lấy mẫu thủy ngân bằng phương pháp hấp phụ hóa học iôt
 • Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh – Phần 1: Giới thiệu chung
 • Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh – Phần 5: Phương pháp đốt Lingen
 • Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh bằng sắc ký khí
 • Natural gas – Odorization
 • Khí thiên nhiên – Hợp chất hữu cơ sử dụng làm chất tạo mùi – Các yêu cầu và phương pháp thử
 • Khí thiên nhiên – Phân tích mở rộng – Phương pháp sắc ký khí
 • Khí thiên nhiên – Xác định nhiệt trị, khối lượng riêng, khối lượng riêng tương đối và chỉ số Wobbe từ thành phần
 • Chất lỏng hydrocacbon nhẹ làm lạnh – Lấy mẫu khí thiên nhiên hóa lỏng – Phương pháp liên tục và gián đoạn
 • Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh – Xác định hàm lượng lưu huỳnh tổng bằng phương pháp huỳnh quang tử ngoại
 • Nhiên liệu dạng khí – Xác định hàm lượng hơi nước bằng phép đo nhiệt độ điểm sương
 • Khí thiên nhiên – Tính trị số metan
 • Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Lấy mẫu bằng chai chứa piston nổi
 • Khí thiên nhiên – Tính hệ số nén – Phần 1: Giới thiệu và hướng dẫn
 • Khí thiên nhiên – Tính hệ số nén – Phần 2: Tính toán sử dụng phân tích thành phần phân tử
 • Khí thiên nhiên – Tính hệ số nén – Phần 3: Tính toán sử dụng các tính chất lý học
 • Khí thiên nhiên – Phép đo các tính chất – Các tính chất thể tích:
 • Sản phẩm dầu mỏ - Khí dầu mỏ hóa lỏng - Phương pháp xác định nước tự do trong khí dầu mỏ hóa lỏng bằng cách kiểm tra bằng mắt thường