TCVN/TC 200 - Chất thải rắn

Số hiệu
TCVN/TC 200
Tên Ban kỹ thuật
Chất thải rắn
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Chất thải rắn
Liên hệ

Ngô Minh Dương, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6 - Môi trường

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4191 - Email: minhduongtcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Thị Kim Thái (Trưởng ban)
 • Ngô Minh Dương (Thư ký)
 • Đặng Viết Khoa
 • Trần Sơn
 • Nguyễn Thị Ánh Tuyết
 • Nguyễn Trung Thắng
 • Nguyễn Thành Đồng
 • Nguyễn Thắng Lợi
 • Quách Huệ Linh
 • Đặng Việt Lâm
 • Nguyễn Thành Lam
 • Vũ Cường
 • Nguyễn Như Tùng
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Phương pháp xác định việc thu hồi sản phẩm trong thiết bị phân tách vật liệu
 • Phương pháp thử đối với thành phần hoặc độ tinh khiết của dòng vật liệu chất thải rắn
 • Phương pháp xác định đặc tính chất thải của quá trình vô cơ hóa để sử dụng làm kết cấu nền.
 • Phương pháp thực hành lấy mẫu từ xe bồn cho nhân viên hiện trường
 • Phương pháp thực hành lấy mẫu dòng chất thải trên băng tải
 • Phương pháp phân loại đối với hỗn hợp kim loại màu trong chất thải đô thị MNM
 • Thuật ngữ về chất thải và quản lý chất thải
 • Phương pháp lấy mẫu chất rắn cố kết trong thùng hình ống hoặc thùng chứa tương tự
 • Hướng dẫn lập kế hoạch chung về lấy mẫu chất thải
 • Hướng dẫn lấy mẫu tổ hợp và lấy mẫu phụ hiện trường cho các hoạt động quản lý chất thải môi trường
 • Hướng dẫn chiến lược lấy mẫu chất thải không đồng nhất
 • Thực hành lấy mẫu với một mẫu chất thải hỗn hợp lỏng (COLIWASA)
 • Hướng dẫn lấy mẫu đại diện cho quản lý chất thải và môi trường bị ô nhiễm.
 • Thực hành lấy mẫu chất lỏng trong hoạt động quản lý chất thải bằng cách sử dụng bơm nhu động
 • Thực hành lấy mẫu chất thải từ đường ống và các điểm xả thải khác
 • Phương pháp thử để chiết lần lượt theo mẻ chất thải bằng nước
 • Thực hành chiết tách chất thải rắn bằng nước
 • Thực hành chiết tách xử lý chất thải trong khai khoáng và luyện kim bằng nước
 • Thực hành chuẩn xử lý hỗn hợp vôi, tro bay, và chất thải kim loại nặng trong vật liệu san lấp và các ứng dụng xây dựng khác
 • Hướng dẫn sử dụng phế thải lốp làm nhiên liệu có nguồn gốc từ lốp
 • Thực hành chuẩn đối với việc lốp xe phế thải trong các ứng dụng kỹ thuật dân dụng
 • Hướng dẫn xác định đặc tính của tro bay của than và tro bay của các quá trình đốt than sạch cho các sử dụng tiềm năng