Dự án xây dựng Tiêu chuẩn

Hiển thị 181 - 200 trong số 425

#Tên dự ánKế hoạchBộ ngànhCơ quan biên soạn/Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
 
 
 
 
 
181Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCông nghệ thông tin
182Sản xuất thông minhKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 184
183Quản lý chất thảiKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆChất thải rắn
184Hệ thống cấp, thoát nước và hệ thống nước thải phục vụ đô thị thông minhKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCác hoạt động dịch vụ liên quan đến hệ thống cung cấp nước uống, nước thải và nước mưa
185RobotKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 299
186Các sản phẩm điện và điện tử trong sản xuất thông minhKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆThiết bị điện tử dân dụng
187Xác thực nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc rau quảKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆRau quả và sản phẩm rau quả
188Xác thực nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc mật ongKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆĐường, mật ong và sản phẩm tinh bột
189Sản phẩm nông nghiệp hữu cơKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC/F 14
190Thực phẩm HalalKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC/CASCO
191Năng lượng gióKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNăng lượng tái tạo
192Nhiên liệu sinh học dạng rắnKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 238
193Công nghệ nanoKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 229
194Xe điệnKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆPhương tiện giao thông đường bộ
195Công ten nơ vận chuyểnKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 104
196Bao bìKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆBao bì
197Ổ phích cắm dùng trong công nghiệpKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆMáy điện và khí cụ điện
198Sản phẩm khíKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm khí
199Công nghệ khí hóa xử lý chất thải rắnKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆChất thải rắn
200ThépKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆThép