Dự án xây dựng Tiêu chuẩn

Hiển thị 161 - 180 trong số 425

#Tên dự ánKế hoạchBộ ngànhCơ quan biên soạn/Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
 
 
 
 
 
161Sản phẩm dầu mỏKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn
162Sản phẩm dầu mỏKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn
163Sản phẩm daKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆSản phẩm da
164Sản phẩm daKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm da
165Sản phẩm daKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm da
166Sản phẩm Chitosan và Peptide từ tômKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆThủy sản và sản phẩm thủy sản
167SẢN PHẨM KHÍKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm khí
168SẢN PHẨM DAKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm da
169Sơn và vecniKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆSơn và vecni
170Sành sứKế hoạch năm 2020BỘ CÔNG THƯƠNGBộ Công Thương
171RoboticKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆTCVN/TC 299
172RoboticKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 299
173RobotKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 299
174Rau tươiKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆRau quả và sản phẩm rau quả
175RAU QUẢKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆRau quả và sản phẩm rau quả
176Quản lý đổi mớiKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 279
177Quản lý đất đaiKế hoạch năm 2020BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTổng cục Quản lý đất đai
178Quản lý nguồn nhân lựcKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆQuản trị nguồn nhân lực
179Quản lý môi trườngKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆQuản lý môi trường
180Quản lý môi trườngKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆQuản lý môi trường
FB Chat.txt