Dự án xây dựng Tiêu chuẩn

Hiển thị 161 - 180 trong số 426

#Tên dự ánKế hoạchBộ ngànhCơ quan biên soạn/Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
 
 
 
 
 
161Sản phẩm dầu mỏKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆSản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn
162Sản phẩm dầu mỏKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn
163Sản phẩm dầu mỏKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn
164Sản phẩm daKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆSản phẩm da
165Sản phẩm daKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm da
166Sản phẩm daKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm da
167Sản phẩm Chitosan và Peptide từ tômKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆThủy sản và sản phẩm thủy sản
168SẢN PHẨM KHÍKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm khí
169SẢN PHẨM DAKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm da
170Sơn và vecniKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆSơn và vecni
171Sành sứKế hoạch năm 2020BỘ CÔNG THƯƠNGBộ Công Thương
172RoboticKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆTCVN/TC 299
173RoboticKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 299
174RobotKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 299
175Rau tươiKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆRau quả và sản phẩm rau quả
176RAU QUẢKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆRau quả và sản phẩm rau quả
177Quản lý đổi mớiKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 279
178Quản lý đất đaiKế hoạch năm 2020BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTổng cục Quản lý đất đai
179Quản lý nguồn nhân lựcKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆQuản trị nguồn nhân lực
180Quản lý môi trườngKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆQuản lý môi trường