TCVN/TC 207 - Quản lý môi trường

Số hiệu
TCVN/TC 207
Tên Ban kỹ thuật
Quản lý môi trường
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 207 - Environmentalmanagement

Phạm vi
Xây dựng các TCVN về hệ thống và công cụ quản lý môi trường hỗ trợ phát triển bền vững (bao gồm: các hệ thống quản lý môi trường, đánh giá môi trường và các xem xét về môi trường liên quan, nhãn môi trường, đánh giá kết quả hoạt động môi trường, đánh giá vòng đời, quản lý khí nhà kính và các hoạt động liên quan...)
Liên hệ

Hoàng Thị Hương Trà, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6 - Môi trường

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4191  -  Email:  hoanghuongtratcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Lê Thu Hoa (Trưởng ban)
 • Hoàng Thị Hương Trà (Thư ký)
 • Đặng Viết Khoa
 • Lều Thọ Bách
 • Đỗ Nam Thắng
 • Trịnh Thành
 • Phạm Trường Sơn
 • Nguyễn Thị Thiên Phương
 • Trần Văn Học
 • PHẠM QUỐC BÌNH
 • Nguyễn Thanh Thủy
 • Nguyễn Văn Thanh
 • Phạm Văn Tiến
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Nhãn môi trường và công bố về môi trường – Xây dựng quy tắc phân loại sản phẩm
 • Quản lý môi trường – Hạnh toán chi phí dòng vật liệu – Hướng dẫn thực hiện thực tế trong một chuỗi cung ứng.
 • Quản lý môi trường – Đánh giá vòng đời sản phẩm – Ví dụ minh họa về cách áp dụng ISO 14044 tác động đến tình huống đánh giá.
 • Nhãn môi trường và công bố về môi trường – Ghi nhãn môi trường kiểu I – Nguyên tắc và thủ tục.
 • Nhãn môi trường và công bố về môi trường – Nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn đối với trao đổi thông tin về dấu vết
 • Quản lý môi trường – Dấu vết nước – Các ví dụ minh họa về cách áp dụng ISO 14046.
 • Quản lý và các hoạt động liên quan khí nhà kính – Khuôn khổ và nguyên tắc đối với phương pháp luận về các hoạt động khí hậu
 • Thích ứng biến đổi khí hậu – Nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn
 • Khí nhà kính – Dấu vết cacbon của sản phẩm – Yêu cầu và hướng dẫn định lượng