TCVN/TC/F 11 - Thủy sản và sản phẩm thủy sản

Số hiệu
TCVN/TC/F 11
Tên Ban kỹ thuật
Thủy sản và sản phẩm thủy sản
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISOTC 234 - Fisheriesandaquaculture

Phạm vi
Tham gia các công tác xây dựng, góp ý các TCVN và QCVN về Thủy sản và sản phẩm thủy sản
Liên hệ

Lê Thành Hưng, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Nông nghiệp, thực phẩm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4605  -  Email:  hungda18@gmai.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Đỗ Văn Nam (Trưởng ban)
 • Lê Thành Hưng (Thư ký)
 • Lê Thị Việt Hồng
 • Trần Cao Sơn
 • Nguyễn Thị Minh Hà
 • Đào Thị Mai Phương
 • Nguyễn Thị Vân Lan
 • Nguyễn Văn Xuân
 • Nguyễn Văn Sơn
 • Lê Thanh Hòa
 • Ngô Quang Tú
 • Nguyễn Trường Duy
 • Trần Thị Nắng Thu
 • Đỗ Thị Yến
 • Nguyễn Thị Phương Lan
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nhuyễn thể – Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối nhuyễn thể đánh bắt
 • Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nhuyễn thể – Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối nhuyễn thể nuôi
 • Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm động vật giáp xác – Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối động vật giáp xác đánh bắt
 • Cá trích và các sản phẩm dạng cá trích đóng hộp
 • Cá đóng hộp
 • Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm động vật giáp xác – Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối động vật giáp xác nuôi
 • Cá ngừ đóng hộp
 • Thực phẩm – Xác định axit domoic trong nhuyễn thể và cá bằng RP-HPLC sử dụng detector UV
 • Thực phẩm – Xác định các nguyên tố và các hợp chất hóa học của chúng – Xác định metyl thủy ngân trong thực phẩm có nguồn gốc hải sản bằng pha loãng đồng vị GC-ICP-MS
 • Sản phẩm điệp tươi và đông lạnh nhanh
 • Trứng cá tầm
 • Cá đông lạnh nhanh