TCVN/TC 120 - Sản phẩm da

Số hiệu
TCVN/TC 120
Tên Ban kỹ thuật
Sản phẩm da
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 120 - Leather

Phạm vi
Sản phẩm da
Liên hệ

Đỗ Thị Thu Hiền, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  hientcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Đỗ Thị Hồi (Trưởng ban)
 • Đỗ Thị Thu Hiền (Thư ký)
 • Bùi Văn Huấn
 • Trần Thị Hiên
 • Dương Tuấn Hưng
 • Đào Xuân Điệp
 • Hoàng Thị Phi Nga
 • Lại Minh Hải
 • Trần Văn Hà
 • Nguyễn Thế Huân
 • Phạm Huy Tuấn
 • Đào Thanh Sơn
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Da – Xác định alkylphenols etoxyl hóa - Phần 1: Phương pháp trực tiếp
 • Da – Xác định alkylphenols etoxyl hóa - Phần 1: Phương pháp gián tiếp
 • Da – Phép thử hóa – Xác định Crom (VI) và khả năng khử của các tác nhân thuộc crom
 • Da – Xác định độ bền uốn – Phần 1: Phương pháp uốn máy
 • Da – Phép đo bề mặt da - Sử dụng kỹ thuật điện
 • Da – Phép thử hóa xác định hàm lượng crom(VI) trong da – Phần 1: Phương pháp so màu)
 • Da – Phép thử hóa xác định hàm lượng crom(VI) trong da – Phần 2: Phương pháp sắc ký
 • Da – Xác định hàm lượng formaldehyt bằng phương pháp hóa học - Phần 3: Xác định formaldehyt sinh ra từ da
 • Da – Xác định N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) có trong da
 • Da – Phép thử độ bền bền màu – Độ bền màu với muối
 • Da – Phép thử hóa – Hướng dẫn thử mức giới hạn hóa chất trong da
 • Da – Xác định sự phân hủy bởi các vi sinh vật
 • Da – Da cừu ngâm – Hướng dẫn phân loại trên cơ sở khuyết tật và kích cỡ
 • Da – Phép thử hóa, cơ lý và độ bền màu – Vị trí lấy mẫu
 • Da – Phép thử cơ lý – Xác định khối lượng riêng biểu kiến và khối lượng trên đơn vị diện tích
 • Da – Phép thử hóa – Chuẩn bị mẫu thử hóa
 • Da – Phép đo màu và sự khác biệt màu của da hoàn thiện )
 • Da – Xác định hàm lượng thuốc trừ sâu tồn dư
 • Da – Hàm lượng crom trong da mũi giầy – Yêu cầu và phương pháp thử
 • Da - Xác định hóa học hàm lượng crom (VI) trong da - Quá trình lão hóa nhiệt của da và xác định crom hóa trị sáu
 • Da – Phân loại da da dê và da cừu thuộc crom dựa vào các khuyết tật
 • Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ bền nhiệt của da láng
 • Da – Phép thử hóa – Xác định pH và sự chênh lệch giá trị
 • Da - Phép thử hóa học - Xác định chất hòa tan trong điclometan và hàm lượng axit béo tự do
FB Chat.txt