Dự án: Sành sứ

Tên dự án
Sành sứ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ CÔNG THƯƠNG
Lĩnh vực
Sành sứ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Bộ Công Thương
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Đất sét để sản xuất sứ dân dụng - yêu cầu kỹ thuật; Đất sét để sản xuất sứ dân dụng - Phương pháp xác định thành phần hóa, độ dẻo
  • Van gốm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và nước sinh hoạt – yêu cầu kỹ thuật; Van gốm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và nước sinh hoạt - Phương pháp xác đính độ chịu mài mòn, phương pháp xác định thành phần hóa
  • Cyclone thủy lực sứ - yêu cầu kỹ thuật; Cyclone thủy lực sứ - Phương pháp xác định độ chịu mài mòn, kích thước ngoại quan
  • FB Chat.txt