Dự án: Robotic

Tên dự án
Robotic
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Robotic
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC 299
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Robot và thiết bị robot – Yêu cầu an toàn cho robot công nghiệp – Phần 1: Robot
  • Robot và thiết bị robot – Yêu cầu an toàn cho robot công nghiệp – Phần 2: Hệ thống robot và tích hợp
  • Vận hành robot công nghiệp – Hệ thống tự thay dụng cụ – Từ vựng và các biểu thị đặc trưng
  • Robot và thiết bị robot – Yêu cầu an toàn cho người bảo dưỡng robot
  • Robot và robot công nghiệp – Từ vựng