Dự án: SẢN PHẨM KHÍ

Tên dự án
SẢN PHẨM KHÍ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
SẢN PHẨM KHÍ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Khí thiên nhiên – Các điều kiện tiêu chuẩn
 • Khí dầu mỏ hóa lỏng – Yêu cầu kỹ thuật
 • Khí thiên nhiên – Xác định hàm lượng nước ở áp suất cao
 • Khí thiên nhiên – Xác định thủy ngân – Phần 2: Lấy mẫu thủy ngân bằng phương pháp tạo hỗn hống hợp kim vàng/platin
 • Khí thiên nhiên – Sự tương quan giữa hàm lượng nước và điểm sương nước
 • Khí thiên nhiên – Xác định thủy ngân – Phần 1: Lấy mẫu thủy ngân bằng phương pháp hấp phụ hóa học iôt
 • Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh – Phần 1: Giới thiệu chung
 • Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh – Phần 5: Phương pháp đốt Lingen
 • Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh bằng sắc ký khí
 • Natural gas – Odorization
 • Khí thiên nhiên – Hợp chất hữu cơ sử dụng làm chất tạo mùi – Các yêu cầu và phương pháp thử