TCVN/TC 35 - Sơn và vecni

Số hiệu
TCVN/TC 35
Tên Ban kỹ thuật
Sơn và vecni
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 35 - Paints and varnishes

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về Sơn và vecni
Liên hệ

Đoàn Bích Nga, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: ngadb@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Phạm Ngọc Lân (Trưởng ban)
 • Đoàn Bích Nga (Thư ký)
 • Nguyễn Việt Bắc
 • Lê Anh Tuấn
 • Nguyễn Thị Bích Thủy
 • Trịnh Minh Đạt
 • Phạm Thúy Hằng
 • Nguyễn Hoàng Mai
 • Hoàng Thị Thu
 • Tô Anh Dũng
 • Hoàng Mai Liên
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Sơn và vecni – Tấm chuẩn để thử
 • Sơn và vecni – Xác định ảnh hưởng của nhiệt
 • Sơn và vecni – Xác định màu sắc theo phương pháp so sánh trực quan
 • Sơn và vecni – Phép thử uốn (trục hình côn)
 • Sơn và vecni – Xác định độ bền mài mòn – Phần 1: Phương pháp bánh xe phủ giấy mài mòn và mẫu thử xoay
 • Sơn và vecni – Xác định độ bền mài mòn – Phần 2: Phương pháp bánh xe cao su mài mòn và mẫu thử xoay
 • Sơn và vecni – Xác định độ bền mài mòn – Phần 3: Phương pháp bánh xe phủ giấy mài mòn và mẫu thử xoay chiều tuyến tính