TCVN/TC 260 - Quản trị nguồn nhân lực

Số hiệu
TCVN/TC 260
Tên Ban kỹ thuật
Quản trị nguồn nhân lực
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 260 - Human resource management

Phạm vi
Hoạt động trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực
Liên hệ

Mai Thu Phương, Thư ký

Phòng Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Chất lượng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.37567 110  -  Email: phuong0310@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Thế Vinh (Trưởng ban)
 • Mai Thu Phương (Thư ký)
 • Trịnh Thu Nga
 • Vi Tiến Cường
 • Nguyễn Ngọc Thắng
 • Trần Văn Như
 • Trịnh Đình Hậu
 • Nguyễn Thị Bích Liên
 • Lê Hồng Phúc
 • Lương Thị Hải Yến
 • Nguyễn Thị Hồng Hà
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Quản trị nguồn nhân lực – Hoạch định nguồn nhân lực (Human resource management - Workforce planning)
 • Cung cấp dịch vụ đánh giá – Quy trình và phương pháp đánh giá con người trong việc thiết lập công việc và tổ chức – Phần 1: Yêu cầu đối với khách hàng
 • Cung cấp dịch vụ đánh giá – Quy trình và phương pháp đánh giá con người trong việc thiết lập công việc và tổ chức – Phần 2: Yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ
 • Quản trị nguồn nhân lực – Hướng dẫn về quản lý nhân lực
 • Quản trị nguồn nhân lực – Hướng dẫn tuyển dụng
 • Quản trị nguồn nhân lực – Từ vựng
 • Hệ thống quản lý tri thức – Các yêu cầu
 • Quản lý nguồn nhân lực – Quản lý khả năng việc làm bền vững cho tổ chức
 • Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn báo cáo vốn nhân lực nội bộ và bên ngoài