Dự án: Robotic

Tên dự án
Robotic
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Robotic
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC 299
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Vận hành robot công nghiệp – Giao diện cơ khí – Phần 1: Bảng
  • Vận hành robot công nghiệp – Kẹp với đầu kẹp dạng kìm – Từ vựng và các biểu thị đặc trưng
  • Robot – Chỉ tiêu tính năng và các phương pháp thử liên quan cho robot – Phần 1: Vận động cho robot có bánh xe
  • Robot – Chỉ tiêu tính năng và các phương pháp thử liên quan cho robot – Phần 2: Điều hướng
  • Vận hành robot công nghiệp – Giao diện cơ khí – Phần 2: Trục