Dự án xây dựng Tiêu chuẩn

Hiển thị 241 - 260 trong số 425

#Tên dự ánKế hoạchBộ ngànhCơ quan biên soạn/Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
 
 
 
 
 
241Quan trắc tiếng ồn – Tiếng ồn phát ra từ máy móc, thiết bịKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆÂm học
242Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muốiKế hoạch năm 2018BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản
243Quy hoạch Kiến trúcKế hoạch năm 2018BỘ XÂY DỰNGViện KTQG
244Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tínhKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆỨng dụng các phương pháp thống kê
245Quản lý chất thảiKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆChất thải rắn
246Quản lý môi trườngKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆQuản lý môi trường
247Quản lý môi trườngKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆQuản lý môi trường
248Quản lý nguồn nhân lựcKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆQuản trị nguồn nhân lực
249Quản lý đất đaiKế hoạch năm 2020BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTổng cục Quản lý đất đai
250Quản lý đổi mớiKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 279
251RAU QUẢKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆRau quả và sản phẩm rau quả
252Rau tươiKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆRau quả và sản phẩm rau quả
253RobotKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 299
254RoboticKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆTCVN/TC 299
255RoboticKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 299
256Sành sứKế hoạch năm 2020BỘ CÔNG THƯƠNGBộ Công Thương
257Sơn và vecniKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆSơn và vecni
258SẢN PHẨM DAKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm da
259SẢN PHẨM KHÍKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm khí
260Sản phẩm Chitosan và Peptide từ tômKế hoạch năm 2022BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆThủy sản và sản phẩm thủy sản
FB Chat.txt