Dự án xây dựng Tiêu chuẩn

Hiển thị 201 - 220 trong số 346

#Tên dự ánKế hoạchBộ ngànhCơ quan biên soạn/Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
 
 
 
 
 
201Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muốiKế hoạch năm 2018BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản
202Quy hoạch Kiến trúcKế hoạch năm 2018BỘ XÂY DỰNGViện KTQG
203Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tínhKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆỨng dụng các phương pháp thống kê
204Quản lý môi trườngKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆQuản lý môi trường
205Quản lý môi trườngKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆQuản lý môi trường
206Quản lý nguồn nhân lựcKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆQuản trị nguồn nhân lực
207Quản lý đất đaiKế hoạch năm 2020BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTổng cục Quản lý đất đai
208RAU QUẢKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆRau quả và sản phẩm rau quả
209Rau tươiKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆRau quả và sản phẩm rau quả
210RoboticKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆTCVN/TC 299
211RoboticKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆTCVN/TC 299
212Sành sứKế hoạch năm 2020BỘ CÔNG THƯƠNGBộ Công Thương
213Sơn và vecniKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆSơn và vecni
214SẢN PHẨM DAKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm da
215SẢN PHẨM KHÍKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm khí
216Sản phẩm daKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆSản phẩm da
217Sản phẩm daKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm da
218Sản phẩm dầu mỏKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆSản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn
219Sản phẩm dầu mỏKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn
220Sản phẩm khíKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm khí