Dự án: PHƯƠNG PHÁP ĐO TÍNH NĂNG THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG

Tên dự án
PHƯƠNG PHÁP ĐO TÍNH NĂNG THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
PHƯƠNG PHÁP ĐO TÍNH NĂNG THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Bàn là điện dùng trong gia đình và mục đích tương tự - Phương pháp đo tính năng
  • Thiết bị chế biến thực phẩm hoạt động bằng điện – Phương pháp đo tính năng
  • Bếp rán ngập dầu dùng trong gia đình – Phương pháp đo tính năng
  • Phương pháp đo tính năng của tấm giữ ấm bằng điện dùng trong gia đình và các mục đích tương tự
  • Lò vi sóng dùng trong gia đình – Phương pháp đo tính năng
  • Bếp nướng bánh mỳ bằng điện dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phương pháp đo tính năng
  • Thiết bị nấu bằng điện dùng trong gia đình – Phần 2: Bếp điện – Phương pháp đo tính năng
  • Thiết bị nấu bằng điện dùng trong gia đình – Phần 1: Lò liền bếp, lò nướng, lò nướng bằng hơi nước và vỉ nướng – Phương pháp đo tính năng
  • FB Chat.txt