Dự án: Phương pháp kiểm nghiệm Mỹ phẩm

Tên dự án
Phương pháp kiểm nghiệm Mỹ phẩm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ Y TẾ
Lĩnh vực
Phương pháp kiểm nghiệm Mỹ phẩm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
-nt-
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích - Các phương pháp phân tích cho sàng lọc và định lượng các kim loại nặng trong mỹ phẩm.
 • Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích - Hướng dẫn thiết lập phương pháp phân tích mỹ phẩm.
 • Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích -Thẩm định phương pháp phân tích cho các kết quả trong phân tích mỹ phẩm bằng kỹ thuật HPLC
 • Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích - Phát hiện và định lượng Diethanolamine (DEA) trong mỹ phẩm bằng kỹ thuật GC/MS
 • Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích - Phát hiện Diethylene Glycol and Ethylene Glycol trong kem đánh răng bằng phương pháp GC/MS.
 • Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích - Xác định salicylic acid trong mỹ phẩm bằng kỹ thuật HPLC
 • Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích - Xác định glycolic acid và lactic acid (alpha-hydroxy acid) trong mỹ phẩm bằng kỹ thuật HPLC
 • Thực phẩm - Xác định hoạt tính enzyme α-amylase (Ceralpha Units/g or ml).
 • Thực phẩm - Xác định hoạt tính enzyme papain
 • Thực phẩm - Xác định hoạt tính enzyme Pepsin
 • Thực phẩm - Xác định hàm lượngFructan (inulin/FOS)
 • Sản phẩm ngũ cốc - Xác định hàm lượng tinh bột tổng số - Phương pháp Enzyme Amyloglucosidase – α-Amylase và quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS
 • Thực phẩm - Xác định hàm lượng chlorophyll tổng số. Phương pháp quang phổ
 • Thực phẩm - Xác định hàm lượng tanin. Phương pháp chuẩn độ
 • Thực phẩm - Phát hiện Cyclospora và Cryptosporidium trong thực phẩm
 • Hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật - Quy trình thử nghiệm độc cấp tính đường miệng
 • Hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật - Quy trình thử nghiệm độc cấp tính hô hấp
 • Định lượng ngô biến đổi gen dòng TC1507 bằng kỹ thuật RT-PCR
 • Định lượng ngô biến đổi gen dòng MON89034 bằng kỹ thuật RT-PCR
 • Định lượng ngô biến đổi gen dòng MON863 bằng kỹ thuật RT-PCR
 • Định lượng ngô biến đổi gen dòng NK603 bằng kỹ thuật RT-PCR
 • Xác định hàm lượng Alpha Lipoic acid bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
 • Xác định hàm lượng Silymarin bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
 • Xác định hàm lượng Valerenic acid bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
 • Xác định hàm lượng thuỷ ngân. Phương pháp phân huỷ nhiệt hỗn hống và quang phổ hấp thụ nguyên tử (DMA-80)
 • FB Chat.txt