Dự án: PIN LITHIUM

Tên dự án
PIN LITHIUM
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
PIN LITHIUM
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Pin lithium thứ cấp dùng cho truyền động của xe điện – Phần 4: Phương pháp thử nghiệm thay thế cho thử nghiệm ngắn mạch bên trong theo IEC 62660-3
  • Pin lithium thứ cấp dùng cho truyền động của xe điện – Phần 2: Thử nghiệm độ tin cậy và sử dụng quá mức
  • Pin lithium thứ cấp dùng cho truyền động của xe điện – Phần 3: Yêu cầu về an toàn
  • Pin lithium thứ cấp dùng cho truyền động của xe điện – Phần 1: Thử nghiệm tính năng
  • An toàn đối với pin lithium sơ cấp và thứ cấp trong quá trình vận chuyển