Dự án: Phòng cháy chữa cháy

Tên dự án
Phòng cháy chữa cháy
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ CÔNG AN
Lĩnh vực
Phòng cháy chữa cháy
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Phòng cháy chữa cháy & Cứu hộ cứu nạn, Bộ Công an
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Phòng cháy chữa cháy –An toàn cháy cho hầm đường bộ - Yêu cầu thiết kế
 • Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước – Hệ thống Package – Yêu cầu thiết kế
 • Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy bằng bột – Yêu cầu thiết kế
 • Thiết bị cứu nạn cứu hộ-Dây cứu nạn cứu hộ và các thiết bị phụ trợ - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử
 • Phòng cháy chữa cháy –Xe ô tô chữa cháy công nghệ khí nén - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử
 • Hệ thống báo cháy – Phần 29 : Đầu báo cháy video
 • Hệ thống báo cháy – Phần 25: Các thành phần sử dụng đường truyền vô tuyến
 • Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Phần 6 : Găng tay chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử
 • Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống phun sương cao áp - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử
 • Thiết bị chữa cháy đấu nối
 • Phương tiện phòng cháy chữa cháy – Vòi đẩy chữa cháy – Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su