Dự án: Phòng cháy chữa cháy

Tên dự án
Phòng cháy chữa cháy
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ CÔNG AN
Lĩnh vực
Phòng cháy chữa cháy
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
C07, Bộ Công an
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 14: Khí chữa cháy IG55.
 • Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 15: Khí chữa cháy IG541
 • Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng bột - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • Phòng cháy chữa cháy - Xe ôtô cứu nạn, cứu hộ. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy - phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà
 • Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 13: Khí chữa cháy IG-100
 • Phòng cháy chữa cháy - Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • Phòng cháy chữa cháy - Chất tạo bọt chữa cháy - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hòa tan được với nước
 • Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo
 • Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy có bánh xe - Tính năng và cấu tạo
 • Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy - Phần 1: Quy định chung và định nghĩa
 • Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 9: Khí chữa cháy HFC-227ea