Dự án: Phòng cháy chữa cháy

Tên dự án
Phòng cháy chữa cháy
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ CÔNG AN
Lĩnh vực
Phòng cháy chữa cháy
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục cảnh sát PCCC và CHCN
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Ống mềm bằng kim loại dùng cho đầu phun trong hệ thống chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử
  • Đầu báo khí cháy (khí gas) – Yêu cầu kỹ thuật chung và Phương pháp thử
  • Tủ họng nước chữa cháy vách tường – Yêu cầu kỹ thuật chung và Phương pháp thử
  • Bình chữa cháy sử dụng khí sạch tự động kích hoạt chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật chung và xPhương pháp thử
  • Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật
  • Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 5: Chất khí FK-5-1-12 (Novec 1230)
  • Hệ thống chữa cháy bằng khí Aerosol – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
  • Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước. Yêu cầu về thiết kế và lắp đặt
  • Phòng cháy chữa cháy cho Trạm biến áp 110kV, 220kV không người trực vận hành – Yêu cầu thiết kế
  • FB Chat.txt