TCVN/TC 94 - Phương tiện bảo vệ cá nhân

Số hiệu
TCVN/TC 94
Tên Ban kỹ thuật
Phương tiện bảo vệ cá nhân
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 94 - Personal safety -- Personal protective equipment

Phạm vi
Phương tiện bảo vệ cá nhân
Liên hệ

Nguyễn Thị Thu Thủy, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  thuytcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Lưu Văn Chúc (Trưởng ban)
 • Nguyễn Thị Thu Thủy (Thư ký)
 • Cao Bảo Anh
 • Phạm Thúy Hằng
 • Phạm Hồng
 • Trần Thị Hiên
 • Chu Chiến Hữu
 • Vũ Văn Thú
 • Nguyễn Thị Thúy Ngọc
 • Đặng Quốc Nam
 • Lê Đức Thiện
 • Đặng Văn Khánh
 • Lê Thị Xiêm
 • Phạm Văn Hải
 • Đặng Minh Ngọc
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Găng tay bảo vệ chống các hóa chất và vi sinh vật nguy hiểm – Phần 5: Thuật ngữ và các yêu cầu tính năng đối với rủi ro về vi sinh vật
 • Găng tay bảo vệ chống các hóa chất và vi sinh vật nguy hiểm – Phần 1: Thuật ngữ và các yêu cầu tính năng đối với rủi ro về hóa chất
 • Thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi – Yêu cầu, phương pháp thử, ghi nhãn
 • Thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Phương pháp thử và thiết bị thử – Phần 12: Phương pháp xác định tác động thở ở mức trung bình và áp suất hô hấp cao nhất
 • Thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Phương pháp thử và thiết bị thử – Phần 13: RPD sử dụng khí thở được tạo ra và RPD áp dụng đặc biệt trong hầm mỏ: Phép thử cô đặc nồng độ khí, nhiệt độ, độ ẩm, cách thức thở, độ cản thở, hệ số đàn hồi phổi và khoảng thời gian
 • Thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Phương pháp thử và thiết bị thử – Phần 11: Phương pháp xác định phạm vi quan sát