Dự án: Palét

Tên dự án
Palét
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Palét
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Palét nâng chuyển xếp dỡ hàng hóa – Từ vựng
  • Palét nâng chuyển xếp dỡ hàng hóa – Palét phẳng – Phần 4: Quy trình dùng để dự đoán các phản hồi dão trong các phép thử độ cứng vững cho palet bằng nhựa sử dụng các phân tích hồi quy
  • Palét nâng chuyển xếp dỡ hàng hóa – Chất lượng của các bộ phận bằng gỗ mới dùng cho palet phẳng
  • Palét hộp – Yêu cầu chính và phương pháp thử
  • Palét nâng chuyển xếp dỡ hàng hóa – Chất lượng của các chi tiết lắp siết dùng để lắp ráp mới và sửa chữa các palet phẳng bằng gỗ
  • Palét nâng chuyển xếp dỡ hàng hóa – Sửa chữa các palet phẳng bằng gỗ