TCVN/TC 268 - Cộng đồng và thành phố bền vững

Số hiệu
TCVN/TC 268
Tên Ban kỹ thuật
Cộng đồng và thành phố bền vững
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 268 - Sustainable cities and communities  

Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực cộng đồng và thành phố bền vững bao gồm việc xây dựng các yêu cầu, các khung tổng quát, hướng dẫn và hỗ trợ các kỹ thuật và các công cụ liên quan đến việc phát triển bền vững xét về tính thông minh và tính bền vững
Liên hệ

Nguyễn Phương Thủy, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 7 - Công nghệ thông tin

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 9085  -  Email: tcvn703@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Phùng Mạnh Trường (Trưởng ban)
 • Nguyễn Phương Thủy (Thư ký)
 • Trần Minh Tuấn
 • Nguyễn Quang Huy
 • Hồ Đức Thắng
 • Nguyễn Tuấn Anh
 • Phạm Trung Chính
 • Đỗ Quế Lâm Hải
 • Nguyễn Văn Khôi
 • Trần Đình Thái
 • Lê Tuấn Anh
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Phát triển bền vững trong cộng đồng – Tóm tắt các hướng dẫn hiện có và các phương pháp tiếp cận về sự phát triển và khả năng phục hồi bền vững trong thành phố
 • Đô thị và cộng đồng bền vững - Hướng dẫn thiết lập mô hình hoạt động của đô thị thông minh cho cộng đồng bền vững
 • Hạ tầng thông minh cho cộng đồng – Mô hình trường trưởng thành cho việc đánh giá và cải tiến
 • Hạ tầng thông minh cho cộng đồng – Hướng dẫn thực hành về giao thông
 • Hạ tầng thông minh cho cộng đồng – Giao thông thông minh cho đô thị đông đúc
 • Đô thị và cộng đồng bền vững – Từ vựng
 • Đô thị và cộng đồng bền vững – Hướng dẫn thực thi thực tế trong các đô thị
 • Phát triển bền vững trong cộng đồng – Khung tổng quát mô tả cho các đô thị và cộng đồng
 • Phát triển bền vững trong cộng đồng – Các chỉ số cho đô thị thông minh
 • Phát triển bền vững trong cộng đồng – Các chỉ số về đô thị bền vững
 • Đô thị và cộng đồng bền vững – Khung trưởng thành cho các cộng đồng bền vững và thông minh
 • Đô thị và cộng đồng bền vững – Các chỉ số về các dịch vụ đô thị và chất lượng cuộc sống
 • Tích hợp hệ thống kiểm soát doanh nghiệp - Phần 1: Mô hình và thuật ngữ
 • Tích hợp hệ thống kiểm soát doanh nghiệp - Phần 2:
 • Tích hợp hệ thống kiểm soát doanh nghiệp - Phần 3: Các mô hình hoạt động của quản lý hoạt động sản xuất