Dự án: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Tên dự án
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • PTGTĐB - Thiết bị đo tốc độ và việc lắp đặt trên phương tiện cơ giới - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB - Thiết bị phanh của xe cơ giới, moóc, bán moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB - Thiết bị phanh của ô tô con. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB - Đai an toàn và hệ thống ghế - Đai an toàn cho người lớn. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB - Còi - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB - Lốp hơi ô tô con và moóc kéo theo. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB – Thiết bị lái của ô tô và moóc, bán moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB – Hệ thống phanh của mô tô , xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB – Tiếng ồn phát ra từ mô tô – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB – Tiếng ồn phát ra từ xe máy – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB - Lốp hơi dùng cho xe cơ giới và moóc và bán moóc kéo theo. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB - Lốp hơi cho mô tô và xe máy – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • PTGTĐB - Gương chiếu hậu - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu