Dự án: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (dùng điện, ắc quy, pin, nhiên liệu)

Tên dự án
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (dùng điện, ắc quy, pin, nhiên liệu)
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (dùng điện, ắc quy, pin, nhiên liệu)
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Phương tiện giao thông đường bộ Pin nhiên liệu - Đo tiêu thụ năng lượng - Phương tiện sử dụng nhiên liệu Hydro nén
 • Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Từ vựng
 • Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Thử tính năng bộ pin xe điện Lithium-ion – Phần 1: Ứng dụng công suất cao
 • Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện- Thử tính năng bộ pin xe điện lithium-ion - Phần 2: Ứng dụng hiệu suất năng lượng cao.
 • Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Thử tính năng bộ pin xe điện lithium-ion và hệ thống - Phần 3: Yêu cầu vận hành an toàn
 • Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Thử tính năng cho hệ thống pin Lithiun- ion kết hợp với ắc quy chì axit hoặc tụ điện
 • Phương tiện giao thông đường bộ Pin nhiên liệu- yêu cầu an toàn- Bảo vệ chống mối nguy hiểm từ Hydro cho phương tiện sử dụng nhiên liệu hydro nén
 • Phương tiện giao thông đường bộ dẫn động điện - Yêu cầu an toàn- Phần 4 : An toàn điện khi va chạm.
 • Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Tiêu thụ năng lượng và quãng đương chạy chuẩn - Quy trình thử cho xe khách và xe thương mại hạng nhẹ
 • Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ kết nối điện bơm nhiên liệu
 • FB Chat.txt