Dự án: Phân bón

Tên dự án
Phân bón
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Phân bón
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm thuốc BVTV phía Bắc
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Phân bón - Xác định hàm lượng Dicyandiamide (DCD)
 • Phân bón - Xác định hàm lượng glutamate
 • Phân bón - Xác định hàm lượng hoạt chất axit Algilic
 • Phân bón - Xác định hàm lượng chất điều hòa sinh trưởng nhóm Paclobutrazol
 • Phân bón - Xác định hàm lượng chất điều hòa sinh trưởng nhóm Nitrophenolate
 • Phân bón - Xác định hàm lượng chất điều hòa sinh trưởng nhóm Cytokinin
 • Phân bón: Xác định độ PH
 • Phân bón vi sinh vật - Định lượng Pseudomosas spp trong phân bón
 • Phân bón- xác định hàm lượng Chitosan
 • Phân bón- xác định hàm lượng Selen (Se)
 • Phân bón- xác định hàm lượng bạc (Ag)
 • Phân bón- xác định hàm lượng nhôm (Al)
 • Phân bón- xác định hàm lượng Natri (Na)