Dự án xây dựng Tiêu chuẩn

Hiển thị 41 - 60 trong số 346

#Tên dự ánKế hoạchBộ ngànhCơ quan biên soạn/Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
 
 
 
 
 
41Cao su và sản phẩm cao suKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆCao su và sản phẩm cao su
42NHÔM OXITKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆHóa học
43Dung dịch làm mát động cơKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆHóa học
44Chất làm mát động cơKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆHóa học
45CHẤT DẺOKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆChất dẻo
46Chất dẻoKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆChất dẻo
47VÁN GỖ NHÂN TẠOKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆVán gỗ nhân tạo
48Ván gỗ nhân tạoKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆVán gỗ nhân tạo
49Ván gỗ nhân tạoKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆVán gỗ nhân tạo
50QUẶNG SẮTKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆQuặng sắt
51Tinh quặng đồng, chì, kẽm và nikenKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆQuặng sắt
52Dụng cụ tránh thaiKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ112
53Dụng cụ tránh thaiKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ112
54Kết cấu gỗKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆGỗ kết cấu
55THIẾT BỊ VỆ SINHKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm gốm xây dựng
56Thiết bị vệ sinhKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆSản phẩm gốm xây dựng
57SẢN PHẨM KHÍKế hoạch năm 2018BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm khí
58Khí thiên nhiênKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆSản phẩm khí
59Sản phẩm khíKế hoạch năm 2020BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSản phẩm khí
60Trang thiết bị y tếKế hoạch năm 2019BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆQuản lý chất lượng trang thiết bị y tế