TCVN/TC 89 - Ván gỗ nhân tạo

Số hiệu
TCVN/TC 89
Tên Ban kỹ thuật
Ván gỗ nhân tạo
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 89 - Wood-based panels

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn Ván gỗ nhân tạo
Liên hệ

Lý Văn Hùng, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: hung.ly250684@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Phan Thiết (Trưởng ban)
 • Lý Văn Hùng (Thư ký)
 • Trịnh Minh Đạt
 • Nguyễn Mạnh Dũng
 • Trương Tất Đơ
 • Nguyễn Tử Kim
 • Hoàng Anh Giang
 • Lê Xuân Phương
 • Cao Xuân Thanh
 • Vũ Lập Phương
 • Lê Doãn Khôi
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Ván gỗ nhân tạo - Xác định focmaldehyt phát tán – Phần 5 : Phương pháp chiết (phương pháp đục lỗ)
 • Ván gỗ nhân tạo - Xác định focmaldehyt phát tán – Phần 3 : Phương pháp phân tích khí
 • Ván gỗ nhân tạo - Xác định focmaldehyt phát tán – Phần 1: Phát thải focmaldehyt bằng phương pháp buồng 1 mét khối
 • Ván gỗ nhân tạo - Xác định môđun đàn hồi khi uốn tĩnh và độ bền uốn tĩnh
 • Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ bền kéo vuông góc với mặt ván
 • Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước
 • Ván dăm
 • Ván gỗ nhân tạo – Xác định độ bền uốn sau khi ngâm trong nước tại nhiệt độ 70 hoặc 100 oC (nhiệt độ sôi)
 • Gỗ xốp composit – Vật liệu chèn khe giãn – Phương pháp thử
 • Gỗ xốp kết dính – Vật liệu chèn khe giãn – Yêu cầu kỹ thuật, bao gói và ghi nhãn
 • Gỗ xốp composit – Vật liệu đệm – Phương pháp thử
 • Gỗ xốp composit – Vật liệu đệm – Hệ thống phân loại, các yêu cầu, lấy mẫu, bao gói và ghi nhãn
 • Gỗ xốp composit – Yêu cầu kỹ thuật, lấy mẫu, bao gói và ghi nhãn
 • Gỗ xốp composit – Phương pháp thử
 • Tấm lát sàn gỗ xốp kết dính – Xác định kích thước và độ lệch theo độ vuông góc và độ thẳng cạnh
 • Ván gỗ nhân tạo – Ván dăm định hướng (OSB) – Định nghĩa, phân loại và yêu cầu kỹ thuật
 • Ván gỗ nhân tạo – Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán – Phần 2: Phương pháp buồng có diện tích nhỏ
 • Ván gỗ nhân tạo – Ván dăm, ván sợi, ván dăm định hướng (OSB) – Từ vựng
 • Ván gỗ nhân tạo – Ván sợi sản xuất theo phương pháp khô