Dự án: Chất dẻo

Tên dự án
Chất dẻo
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Chất dẻo
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Chất dẻo – Tấm poly (methy methacrylat) – Kiểu loại, kích thước và đặc tính – Phần 1: Tấm cán
  • Chất dẻo – Tấm poly (methy methacrylat) – Kiểu loại, kích thước và đặc tính – Phần 2: Tấm đùn
  • Chất dẻo – Tấm poly (methy methacrylat) – Kiểu loại, kích thước và đặc tính – Phần 3: Tấm cán liên tục
  • Chất dẻo – Tấm đùn copolyme acrylonitrin-styren biến tính chịu va đập (ABS, AEPDS và ASA) – Yêu cầu và phương pháp thử
  • Chất dẻo – Màng và tấm – Màng polyamit (nylon) định hướng hai chiều
  • Chất dẻo – Đánh giá chất lượng bề mặt bám dính trong mối liên kết chất dẻo-kim loại – Phần 1: Hướng dẫn cách tiếp cận
  • Chất dẻo – Đánh giá chất lượng bề mặt bám dính trong mối liên kết chất dẻo-kim loại – Phần 2: Mẫu thử
  • Chất dẻo – Đánh giá chất lượng bề mặt bám dính trong mối liên kết chất dẻo-kim loại – Phần 3: Phương pháp thử
  • Chất dẻo – Đánh giá chất lượng bề mặt bám dính trong mối liên kết chất dẻo-kim loại – Phần 4: Điều kiện môi trường để ổn định