Dự án: CAO SU VÀ SẢN PHẨM CAO SU

Tên dự án
CAO SU VÀ SẢN PHẨM CAO SU
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
CAO SU VÀ SẢN PHẨM CAO SU
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ bền xé rách - Phần 2: Mẫu thử nhỏ (DELFT)
 • Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ bền xé rách - Phần 1: Mẫu thử dạng quần, góc và cong lưỡi liềm
 • Ống và cấu kiện ống cao su để hút và xả nước – Yêu cầu kỹ thuật
 • Ống và hệ ống cao su dùng trong hệ thống làm mát động cơ đốt trong – Yêu cầu kỹ thuật
 • Cao su - Qui trình chung để chuẩn bị và ổn định mẫu thử cho các phương pháp thử vật lý
 • Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ bám dính với nền cứng - Phương pháp kéo bóc 90o
 • Cao su thiên nhiên (NR) – Quy trình đánh giá
 • Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ bền xé rách - Phần 2: Mẫu thử nhỏ (Delft)
 • Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ bền xé rách - Phần 1: Mẫu thử dạng quần, góc và cong lưỡi liềm
 • Ống và cụm ống cao su và chất dẻo - Hướng dẫn lựa chọn, bảo quản sử dụng và bảo trì
 • Ống và hệ ống cao su dùng cho hệ thống khí và chân không trong động cơ đốt trong - Quy định kỹ thuật
 • Ống và cụm ống cao su hoặc chất dẻo - Thử nghiệm xung áp suất thủy lực không uốn cong
 • Ống cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy – Phần 1: Ống bán cứng dùng cho hệ thống chữa cháy cố định
 • Ống cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy – Phần 2: Ống bán cứng (và cấu kiện ống) dùng cho máy bơm và xe chữa cháy
 • Ống cao su gia cường sợi dùng cho khí nén - Quy định kỹ thuật
 • Cao su lưu hoá - Thi công làm kín mối nối sử dụng giữa các phần bê tông lát đường cao tốc - Quy định kỹ thuật