Dự án: CHẤT DẺO

Tên dự án
CHẤT DẺO
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
CHẤT DẺO
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Chất dẻo – Màng và tấm – Xác định sự thay đổi kích thước khi gia nhiệt
  • Chất dẻo – Màng và tấm – Hướng dẫn thử màng nhựa nhiệt dẻo
  • Chất dẻo – Màng và tấm – Xác định độ kéo căng khi ướt
  • Chất dẻo – Màng và tấm – Xác định nhiệt độ nứt
  • Tấm và màng chất dẻo – Xác định độ bền va đập bằng phương pháp búa rơi – Phần 2: Phương pháp đâm xuyên bằng thiết bị
  • Chất dẻo – Màng và tấm – Xác định hệ số ma sát
  • Chất dẻo – Màng và tấm – Xác định độ bền xé – Phần 2: Phương pháp Elmendorf
  • Tấm và màng chất dẻo – Xác định độ bền va đập bằng phương pháp búa rơi – Phần 1: Phương pháp bậc thang
  • Chất dẻo – Màng và tấm – Xác định độ bền xé – Phần 1: Phương pháp xé ống quần