Dự án: Sản phẩm gỗ

Tên dự án
Sản phẩm gỗ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sản phẩm gỗ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Tấm trang trí bằng gỗ xốp – Yêu cầu kỹ thuật (Cork decorative panels — Specification)
  • Vật liệu phủ sàn đàn hồi – Tấm phủ sàn bằng gỗ xốp – Yêu cầu kỹ thuật (Resilient floor coverings — Cork floor tiles — Specification)
  • Vật liệu phủ sàn đàn hồi – Xác định khối lượng riêng biểu kiến của gỗ xốp composite (Resilient floor coverings - Determination of apparent density of composition cork)
  • Tấm phủ sàn bằng gỗ xốp composite – Phương pháp thử (Floor tiles of agglomerated cork — Methods of test)
  • Vật liệu phủ sàn đàn hồi – Xác định độ ẩm của gỗ xốp composite Resilient floor coverings — Determination of moisture content of agglomerated composition cork