TCVN/TC 47 - Hóa học

Số hiệu
TCVN/TC 47
Tên Ban kỹ thuật
Hóa học
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 47 - Chemistry

Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Hóa học và sản phẩm hóa học công nghiệp
Liên hệ

Trần Thị Thanh Xuân, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: xuantcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Ngô Sỹ Lương (Trưởng ban)
 • Trần Thị Thanh Xuân (Thư ký)
 • Vũ Thị Thu Hà
 • Huỳnh Văn Trung
 • Phạm Hồng Minh
 • Chử Văn Nguyên
 • Nguyễn Thị Hải Yến
 • Hoàng Dương Thanh
 • Nguyễn Khánh Hưng
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Nhôm oxit sử dụng để sản xuất nhôm - Xác định các hạt qua sàng cỡ lỗ 20 micromet
 • Nhôm oxit sử dụng chủ yếu để sản xuất nhôm - Xác định các nguyên tố vết - Phương pháp quang phổ huỳnh quang tia X tán xạ bước sóng
 • Nhôm oxit sử dụng chủ yếu để sản xuất nhôm – Phương pháp xác định thời gian chảy
 • Nhôm oxit sử dụng chủ yếu để sản xuất nhôm - Xác định hàm lượng nhôm alpha - Phương pháp sử dụng diện tích đỉnh lưới nhiễu xạ tia X
 • Nhôm oxit sử dụng chủ yếu để sản xuất nhôm – Phương pháp xác định khối lượng riêng đống nén và chưa nén
 • Nhôm oxit sử dụng để sản xuất nhôm gốc - Xác định chỉ số mài mòn
 • Nhôm florua sử dụng trong công nghiệp – Xác định các nguyên tố vết - Phương pháp quang phổ huỳnh quang tia X tán xạ bước sóng sử dụng viên bột ép
 • Nhôm oxit sử dụng chủ yếu để sản xuất nhôm - Xác định diện tích bề mặt riêng bằng hấp thụ nitơ
 • Nhôm oxit sử dụng để sản xuất nhôm gốc - Phân tích cỡ hạt dải từ 45 µm đến 150 µm - Phương pháp sử dụng sàng đột lỗ
 • Chất làm mát động cơ gốc glycerin dùng cho ô tô và xe tải hạng nhẹ – Yêu cầu kỹ thuật
 • Chất làm mát động cơ loại glycol – Yêu cầu kỹ thuật
 • Chất làm mát động cơ loại glycerin -Yêu cầu kỹ thuật
 • Chất làm mát động cơ 1,3 propanediol (PDO) – Yêu cầu kỹ thuật
 • Chất làm mát động cơ – Phương pháp xác định khối lượng riêng và khối lượng riêng tương đối bằng tỷ trọng kế
 • Chất làm mát động cơ – Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp Karl Fischer
 • Chất làm mát động cơ và chất chống gỉ -Xác định pH
 • Chất làm mát động cơ – Xác định hàm lượng ion clorua
 • Chất làm mát động cơ – Xác định hàm lượng tro
 • Chất làm mát động cơ – Xác định hàm lượng glycerin bằng chuẩn độ (Natri meta periodat)
 • Etylen glycol và propylen glycol – Phương pháp phân tích
 • Chất làm mát động cơ loại không-nước dùng cho ô tô và xe hạng nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật
 • Chất làm mát động cơ gốc 1,3 Propanediol (PDO) dùng cho ô tô và xe hạng nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật
 • Chất làm mát động cơ gốc glycol dùng cho ô tô và xe hạng nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật
 • Chất làm mát động cơ và chất chống gỉ - Phương pháp xác định độ kiềm