Dự án: Dung dịch làm mát động cơ

Tên dự án
Dung dịch làm mát động cơ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Dung dịch làm mát động cơ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Chất làm mát động cơ gốc glycerin dùng cho ô tô và xe tải hạng nhẹ – Yêu cầu kỹ thuật
  • Chất làm mát động cơ loại glycol – Yêu cầu kỹ thuật
  • Chất làm mát động cơ loại glycerin -Yêu cầu kỹ thuật
  • Chất làm mát động cơ 1,3 propanediol (PDO) – Yêu cầu kỹ thuật
  • Chất làm mát động cơ – Phương pháp xác định khối lượng riêng và khối lượng riêng tương đối bằng tỷ trọng kế
  • Chất làm mát động cơ – Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp Karl Fischer
  • Chất làm mát động cơ và chất chống gỉ -Xác định pH
  • Chất làm mát động cơ – Xác định hàm lượng ion clorua
  • Chất làm mát động cơ – Xác định hàm lượng tro
  • Chất làm mát động cơ – Xác định hàm lượng glycerin bằng chuẩn độ (Natri meta periodat)