Dự án: Ván gỗ nhân tạo

Tên dự án
Ván gỗ nhân tạo
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Ván gỗ nhân tạo
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Gỗ xốp composit – Vật liệu chèn khe giãn – Phương pháp thử
  • Gỗ xốp kết dính – Vật liệu chèn khe giãn – Yêu cầu kỹ thuật, bao gói và ghi nhãn
  • Gỗ xốp composit – Vật liệu đệm – Phương pháp thử
  • Gỗ xốp composit – Vật liệu đệm – Hệ thống phân loại, các yêu cầu, lấy mẫu, bao gói và ghi nhãn
  • Gỗ xốp composit – Yêu cầu kỹ thuật, lấy mẫu, bao gói và ghi nhãn
  • Gỗ xốp composit – Phương pháp thử
  • Tấm lát sàn gỗ xốp kết dính – Xác định kích thước và độ lệch theo độ vuông góc và độ thẳng cạnh