Dự án: Ván gỗ nhân tạo

Tên dự án
Ván gỗ nhân tạo
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Ván gỗ nhân tạo
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Ván gỗ nhân tạo – Ván dăm định hướng (OSB) – Định nghĩa, phân loại và yêu cầu kỹ thuật
  • Ván gỗ nhân tạo – Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán – Phần 2: Phương pháp buồng có diện tích nhỏ
  • Ván gỗ nhân tạo – Ván dăm, ván sợi, ván dăm định hướng (OSB) – Từ vựng
  • Ván gỗ nhân tạo – Ván sợi sản xuất theo phương pháp khô